Έξυπνα Σπίτια με Ηλιακή Ενέργεια στην Κύπρο

0

Το έξυπνο σπίτι του μέλλοντος θα μοιάζει στα σημερινά ίσως μόνο στην όψη, καθώς η κατασκευή και η χρήση του δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στην στέγαση των ενοίκων του αλλά θα μπορεί ως μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχει αυτάρκεια στις ανάγκες κατανάλωσης αλλά και να τροφοδοτεί με ενέργεια και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της οικογένειας.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ενέργεια που αυτά θα παράγουν θα αποθηκεύεται σε σταθερή ή κινητή μονάδα και από εκεί μέσω της χρήσης ενός έξυπνου δικτύου, το οποίο θα υπάρχει και θα λειτουργεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η ενέργεια θα διανέμεται εκεί και όπου χρειάζεται.

Για παράδειγμα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα αναγνωρίζονται δεδομένα όπως το ποιες ώρες ένα κτήριο καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και πώς διανέμεται αυτή η ενέργεια ώστε να καλύπτονται επακριβώς οι ανάγκες και χωρίς σπατάλες. Μέσω των έξυπνων συστημάτων ο καταναλωτής θα γνωρίζει επίσης δεδομένα όπως πόση ενέργεια έχει παράξει μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μηνιαία και ετήσια βάση, πόση θα είναι η φορολογία στην κατανάλωση του κ.ο.κ.

Αυτά τα δεδομένα θα επιτρέπουν σε κάθε νοικοκυριό να παράγει ενέργεια και να διαχειρίζεται τις δικές του υποθέσεις. «Πρόκειται για κάτι αναπόφευκτο, μπορεί να μη συμβεί αύριο, αλλά θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος μιλούσε στο συνέδριο «Cyprus in the Digital Agenda» το οποίο διοργάνωσε ο όμιλος SPP MEDIA και η εφημερίδα «Η Καθημερινή».

(«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Κύπρου)