Αιγιαλίτιδα Ζώνη και ΑΟΖ – Ο Χάρτης που Παγώνει το Αίμα της Τουρκίας

0

Θα ξεκινήσουμε με έναν χάρτη, που δείχνει την τουρκική τραγωδία στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Ο παρακάτω χάρτης δείχνει την ΑΟΖ της Ελλάδας με αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικά μίλια. Εάν ο χάρτης αυτός είχε σχεδιασθεί με αιγιαλίτιδα ζώνη 12 μίλια, θα ήταν ακριβώς ο ίδιος! Πρέπει εδώ να εξηγήσουμε το εύρος της ΑΟΖ για να κατανοήσουμε γιατί η ΑΟΖ της Ελλάδας δεν αλλάζει σε σχέση με το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 57 για το εύρος της ΑΟΖ, η UNCLOS ορίζει ότι η ΑΟΖ δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας. Το άρθρο 57 ορίζει ότι η ΑΟΖ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 μίλια από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο πλάτος της ΑΟΖ μπορεί να είναι 200 μίλια, χωρίς όμως το πλάτος αυτό να είναι υποχρεωτικό για όλα τα παράκτια κράτη που δικαιούνται ΑΟΖ. Μέχρι τώρα, όλα τα κράτη που διαθέτουν ΑΟΖ έχουν επιλέξει τα 200 μίλια ως μέγιστο πλάτος, από το οποίο πρέπει βέβαια να αφαιρεθεί το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

Η ΑΟΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Πηγή: Global Maritime Boundaries Database, General Dynamics, Herndon, Virginia, USA
Η ΑΟΖ της Ελλάδας, (Πηγή: Global Maritime Boundaries Database, General Dynamics, Herndon, Virginia, USA).

Τα κέρδη που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργία ΑΟΖ μπορεί να είναι σημαντικά, αν π.χ. ένα πολύ μικρό κατοικήσιμο νησί βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο σε απόσταση πέραν των 400 μιλίων από οποιαδήποτε γειτονική χώρα. Τέτοιου είδους περιπτώσεις παρουσιάζονται κυρίως στον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά και στον Ατλαντικό. Η Γαλλία έχει την δεύτερη στον κόσμο ΑΟΖ, μετά τις ΗΠΑ, διότι κατέχει νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στον Νότιο Ειρηνικό ένα νησιωτικό κράτος, το Κιριμπάτι (πληθυσμός 60.000), που παλαιότερα είχε την ονομασία Νησιά του Γκίλμπερτ, διαθέτει σήμερα ΑΟΖ 770.000 τετραγωνικών μιλίων!

Αιγιαλίτιδα ζώνη

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αναφέρει για την αιγιαλίτιδα ζώνη (ή χωρικά ύδατα ή χωρική θάλασσα):

Άρθρο 2: Νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδας ζώνης, του υπερκειμένου εναερίου χώρου, του βυθού και του υπεδάφους της.

1. Η κυριαρχία ενός παράκτιου κράτους εκτείνεται, πέραν από την ηπειρωτική του επικράτεια και τα εσωτερικά του ύδατα και, στην περίπτωση αρχιπελαγικού κράτους, πέραν από τα αρχιπελαγικά του ύδατα, στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη που ορίζεται ως αιγιαλίτιδα ζώνη.

2. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται και στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη, καθώς και στο βυθό και υπέδαφός της.

3. Η κυριαρχία στην αιγιαλίτιδα ζώνη ασκείται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

ΤΜΗΜΑ 2 Όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης

Άρθρο 3. Εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης

Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης του. Το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης δεν υπερβαίνει τα δώδεκα ναυτικά μίλια και μετράται από τις γραμμές βάσης που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 4. Εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης

Το εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι η γραμμή της οποίας κάθε σημείο απέχει από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης απόσταση ίση προς το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης.

Άρθρο 5: Φυσική ακτογραμμή

Πλην αντιθέτου διατάξεως της παρούσας Σύμβασης, η φυσική γραμμή βάσης, από την οποία μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι η γραμμή της κατωτάτης ρηχίας κατά μήκος της ακτής, όπως αυτή προσδιορίζεται στους ναυτικούς χάρτες μεγάλης κλίμακας που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από το παράκτιο κράτος. Η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιεύσει ούτε ένα χάρτη που να δείχνει τις θαλάσσιες ζώνες της. Αντίθετα, η Τουρκία έχει δημοσιεύσει δεκάδες τέτοιους χάρτες.

Δεν θα πάμε ποτέ στη Χάγη

Έχει πλέον αρχίσει να διαφαίνεται ότι η θέση της Ελλάδας στο θέμα της Χάγης είναι ξεκάθαρη. Προσφεύγουμε στην Χάγη, έχοντας υπογράψει ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία μόνο για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και για τίποτε άλλο.

(η αυνέχεια στο slpress.gr)