Αλ. Τσίπρας: «Μεγάλοι Παίκτες» Ενδιαφέρονται για τους Υδρογονάνθρακες της Ηπείρου

0

Ιδιαίτερη μνεία στα ενεργειακά έκανε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο 5ο περιφερειακό συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου, που έγινε στα Γιάννινα. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το έως τώρα κυβερνητικό έργο στον τομέα του φυσικού αερίου, των υδρογονανθράκων και των ΑΠΕ στην Περιφέρεια της Ηπείρου, αλλά και το σχεδιασμό της κυβέρνησής του για το επόμενο διάστημα.

Δίκτυο φυσικού αερίου σε Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Αρτα, Πρέβεζα

Η Δημόσια Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, η λεγόμενη ΔΕΔΑ, έχει καταθέσει σχέδιο για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε 42 πόλεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τέσσερις πόλεις της Ηπείρου: τα Ιωάννινα, η ‘Αρτα, η Πρέβεζα και η Ηγουμενίτσα.

Προβλέπεται η κατασκευή 400 χλμ. δικτύων φυσικού αερίου, εντός της τετραετίας 2020-2023, που θα καλύπτουν τον αστικό ιστό των τεσσάρων αυτών πόλεων.

Προβλέπεται, επίσης, να κατασκευαστούν 15.000 συνδέσεις όλων των κατηγοριών καταναλωτών, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά παροχές προς οικιακούς καταναλωτές.

Στο σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνεται, επίσης, η σύνδεση με τα δίκτυα φυσικού αερίου αρκετών δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, όπως για παράδειγμα τα σχολικά κτίρια, τα δημοτικά γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις.

Για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού, απαιτούνται επενδύσεις, που σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΔΑ ανέρχονται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ περίπου, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αλλά και μέσω δανεισμού που έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΔΑ προβλέπει το 2020, ως έτος έναρξης των κατασκευών στην περιοχή.

Η τροφοδοσία των πόλεων της Περιφέρειας Ηπείρου είναι εφικτή, κυρίως, με τη μεταφορά δια θαλάσσης, είτε σε υγρή μορφή (LNG) είτε ως συμπιεσμένο αέριο (CNG).

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί ένα από τα τέσσερα λιμάνια της χώρας, που είναι ενταγμένα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα POSEIDON-MED ΙΙ για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας προβλέπεται η εγκατάσταση δεξαμενών για την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές αυτές θα μπορούν να αποθηκεύσουν και τις ποσότητες που απαιτούνται για τη τροφοδοσία των τεσσάρων πόλεων, της ‘Αρτας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας.

Ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες από “μεγάλους παίκτες”

Σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, ο κ. Τσίπρας είπε ότι “μεγάλοι παίκτες” της διεθνούς αγοράς έχουν εκδηλώσει έμπρακτα τη βούληση τους να εμπλακούν στην έρευνα και την αξιοποίηση σχετικών κοιτασμάτων.

Το ενδιαφέρον στην περιοχή αφορά τόσο στον χερσαίο χώρο της Ηπείρου, όσο και στον θαλάσσιο χώρο στο βόρειο Ιόνιο.

Για την Ήπειρο υπογράφηκε την περασμένη άνοιξη η σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή, ανάμεσα στην ‘Αρτα και στην Πρέβεζα.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να δώσουν μια νέα αναπτυξιακή ώθηση, συνολικά στην Ήπειρο, δεδομένου ότι στις Περιφέρειες της χώρας όπου γίνονται έρευνες για υδρογονάνθρακες προβλέπεται να αποδίδεται περιφερειακός πόρος 5% από τα έσοδα που θα προκύψουν στη φάση της παραγωγής. Σημαντικός πόρος, ενώ βεβαίως θα ενισχυθούν και οι τοπικές θέσεις απασχόλησης.

Αιολικά πάρκα σε Ζίτσα και Πωγώνι

Σχετικά με τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην Ήπειρο έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός έργων, κυρίως φωτοβολταϊκά και μικρά υδροηλεκτρικά έργα, ενώ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης Αιολικά Πάρκα στον Δήμο Ζίτσας και Πωγωνίου.

Υπάρχουν, επίσης, σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς της γεωθερμίας, της βιομάζας και του βιοαερίου, πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα, στα θερμοκήπια και στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Τα γεωθερμικά πεδία μπορούν να υποστηρίξουν τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, με προϋπόθεση τη βιώσιμη διαχείριση των θερμών υδροαποθεμάτων και με μέτρα αποτροπής της χημικής και θερμικής ρύπανσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο για τη γεωθερμία και την αξιοποίησή της στην κατεύθυνση της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Όχημα, όμως, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μπορούν να αποτελέσουν και οι Ενεργειακές Κοινότητες. Το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε πολίτες, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσα από τη δυναμική συμμετοχή τους σε ενεργειακά εγχειρήματα.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, αποθήκευσης, ιδιοκατανάλωσης, διανομής και προμήθειας ενέργειας, καθώς και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.