Αναβαθμίζεται Ενεργειακά το Κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης

0

Εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών δυτικής Θεσσαλονίκης πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.950.000 ευρώ, ενώ στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, μετά τις εργασίες που θα γίνουν, το κτίριο θα ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α, λειτουργώντας υπό πλήρεις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, αλλά και υγιεινής για τους χρήστες του, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση.