ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά παρήγαγαν το 42% του ηλεκτρισμού της Ρουμανίας πέρυσι

0

Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 42,29% της ηλεκτροπαραγωγής στη Ρουμανία πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής.

Στο μερίδιο αυτό περιλαμβάνονται τα υδροηλεκτρικά, τα οποία διαθέτουν ποσοστό 29,88% επί του συνόλου. Ακολουθούν τα αιολικά με 11,07%, τα φ/β με 1,18% και η βιομάζα με 0,16%.

Ο άνθρακας παρήγαγε το 24,37%, η πυρηνική ενέργεια το 17,9%, το αέριο το 15,18% και το πετρέλαιο το 0,26%. Η συνολική παραγωγή πέρυσι έφτασε τις 61,80 τεραβατώρες και αυξήθηκε κατά 1,3% ετησίως.