Απολιγνιτοποίηση (2028)-Διερεύνηση Επιπτώσεων στο Ηλεκτρικό Ισοζύγιο και στη Δ. Μακεδονία

0

Σε εκτενές και εμπεριστατωμένο άρθρο του, στο ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο Χρήστος Παπαγεωργίου, τέως Διευθυντής ΛΚΔΜ/ΔΕΗ ΑΕ και τέως μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ, αναλύει το επίκαιρο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης στη χώρα μας και διερευνά τις επιπτώσεις της στο ηλεκτρικό ισοζύγιο και στην Ανατ. Μακεδονία. Μετά την πρόσφατη εξαγγελία για την παύση λειτουργίας όλων των λιγνιτικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ, το 2028

κι εφόσον τούτο οριστικοποιηθεί, θα προκύψει δραστική μείωση του ΑΕΠ στον άξονα Κοζάνης – Φλώρινας με δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις ευρύτερα για την περιοχή της Δ. Μακεδονίας. Συγχρόνως, η χώρα θα στερηθεί εγχώριο καύσιμο, μόνο από τα λειτουργούντα σήμερα λιγνιτωρυχεία της περιοχής, με ισοδύναμο θερμικό περιεχόμενο που υπερβαίνει σημαντικά τα 300 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Το κενό που θα προκύψει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Η.Ε.) θα καλυφθεί κυρίως από αντίστοιχες μονάδες με καύσιμο εισαγόμενο φυσικό αέριο (φ.α) και με εισαγωγές Η.Ε. Ενόψει της τελικής πρότασης της χώρας για το νέο σχέδιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, γνωστό από το ΔΕΚ 2018 ως ΕΣΕΚ, είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μας, να παραμείνουν οι λιγνίτες στο ηλεκτρικό ισοζύγιο και πέραν του 2028, τόσο για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και μη περαιτέρω αύξησης της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, όσο και για να δοθεί με συγκεκριμένες δράσεις ο απαραίτητος χρόνος για την ομαλή μετάβαση των περιοχών των λιγνιτικών εκμ/σεων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δ. Μακεδονίας σε καθεστώς βιώσιμης μεσομακροπρόθεσμα ανάπτυξης.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο του κ. Παπαγεωργίου, στην κατηγορία Ενεργειακές Μονογραφίες του Energia.gr. εδώ