Αύξηση κατά 30% του Μεριδίου των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Μείγμα του Ην. Βασιλείου

0

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφθασε σχεδόν στο 30% πέρυσι, από 24,5% το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία. Η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευε το 29,3% του ηλεκτρισμού που παρήχθη στη χώρα, το 2017, δηλαδή ήταν κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Digest of UK Energy Statistics για το 2018

Σύμφωνα με την έκθεση, η ηλεκτρική ενέργεια από τις ΑΠΕ, αυξήθηκε κατά 19% μεταξύ 2016 και 2017 και ανήλθε σε 99,3 τεραβατώρες (TWh).

Η παραγωγή από την αιολική ενέργεια αυξήθηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, ή ποσοστό 34% και έφθασε στα 50.0 TWh, με την υπεράκτια αιολική ενέργεια να προηγείται, με 29.1 TWh ή ποσοστό αύξησης 39% από πέρυσι.

Η ισχύς που παράγεται από την υπεράκτια αιολική ενέργεια αυξήθηκε κατά 27% την ίδια περίοδο, αγγίζοντας τα 20,9 TWh.

Οι ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ακολουθούν στην τρίτη θέση, με 11,5 TWh, δηλαδή αύξηση 11% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή από την υδροηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 9%, φθάνοντας στα 5,9 TWh, από 5,4 TWh το 2016.

Οι αυξήσεις οφείλονται στις υψηλότερες ταχύτητες των ανέμων, καθώς και στην αυξημένη χωρητικότητα του συστήματος, ανέφερε η κυβέρνηση.

Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε μια κοινή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθορίζοντας ότι οι ΑΠΕ θα συνεισφέρουν το 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας στην Ε.Ε.