Αύξηση 60,6% στις Αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή για Ενέργεια-Ύδρευση

0

Τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των αναφορών που υποβλήθηκαν προς επίλυση στον Συνήγορο του Καταναλωτή παρουσίασαν το 2016 οι κλάδοι της ενέργειας και της ύδρευσης, σε σχέση με το 2015, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση που παραδόθηκε χθες από τον επικεφαλής του ΣτΚ Λευτέρη Ζαγορίτη στον πρόεδρο της Βουλής.

Συνολικά, για όλους τους εμπορικούς κλάδους οι υποβληθείσες αναφορές ανήλθαν σε 7.067, ενώ αύξηση 8% σημείωσε ο αριθμός των αναφορών (542) που δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Αθροιστικά, ο αριθμός των αναφορών της Αρχής διαμορφώθηκε σε 7.609.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των αναφορών  παρουσίασαν οι κλάδοι της ενέργειας-ύδρευσης (60,6%), των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (36,4%) και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (35,1%).

Στους κλάδους ενέργειας-ύδρευσης εντείνεται η αμφισβήτηση εκ μέρους των καταναλωτών τόσο για την ορθότητα των μετρήσεων όσο και για  πάγιες επιβαρύνσεις που συνήθως συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των υπηρεσιών ενέργειας, τέτοιες αμφισβητήσεις συνδέονται εμμέσως και με την οικονομική αδυναμία ορισμένων καταναλωτών να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους όσο και με ζητήματα κατανόησης της σχέσης που μπορεί να έχουν ορισμένες χρεώσεις στον λογαριασμό τους (όπως οι ρυθμιζόμενες ή οι χρεώσεις υπέρ τρίτων) με αυτή καθ’ αυτή την κατανάλωση ρεύματος.

Στην περίπτωση της προμήθειας ύδατος, οι αμφισβητήσεις συνδέονται με υψηλή κατανάλωση λόγω αφανών διαρροών ή σε ακίνητα των καταναλωτών που, κατά τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς τους, είναι ακατοίκητα και, συνεπώς, δεν δικαιολογείται η οιαδήποτε χρέωση, λόγω ανύπαρκτης κατανάλωσης.