Αύξηση 7% για τις Εξαγωγές της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου

0

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το α’ εξάμηνο του 2018, οι εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, εκτός του βωξίτη και της αλουμίνας, υπερβαίνουν το 5% των συνολικών εμπορευματικών εξαγωγών της χώρας.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο κλάδος, που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο γνωστών και ανταγωνιστικών στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται ανάμεσα στους 99 κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως ο δεύτερος πιο εξαγωγικός με αξία εξαγωγών 862,5 εκατ. ευρώ, μετά τον κωδικό των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7% περίπου σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2017 και ο δεύτερος με το υψηλότερο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή, 320 εκατ. ευρώ, μετά τον κωδικό των παρασκευασμένων λαχανικών, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2017.

Λαμβάνοντας δε υπόψη τον βωξίτη και την αλουμίνα η αξία των συνολικών εξαγωγών του ελληνικού κλάδου αλουμινίου ανέρχεται στα  931,8 εκατ.€ και το εμπορικό ισοζύγιο στα 372,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των συνολικών εξαγωγών του κλάδου κατανέμεται ως εξής:

Τέλος όσον αφορά τον υποκλάδο της διέλασης αλουμινίου (αρχιτεκτονικά και βιομηχανικά προφίλ) οι πωλήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζουν στην εγχώρια αγορά αύξηση 16% και στις εξαγωγές αύξηση 18% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2017.