Γερμανία: Επιβράδυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας;

0

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Γερμανία επιβραδύνεται, σύμφωνα με ανάλυση κορυφαίου ερευνητικού ινστιτούτου ηλιακής ενέργειας.

Η ηλιακή, αιολική, και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η ενέργεια βιομάζας, ήταν υπεύθυνες για την παραγωγή 186 τεραβατωρών το 2016, ή για το 34% της καθαρής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την ανάλυση από το Ινστιτούτο Φραουνχόφερ. Ωστόσο δεν σημειώθηκε αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στις καιρικές συνθήκες, καθώς οι ώρες ηλιοφάνειας μειώθηκαν κατά 4% και τα επίπεδα ανέμων κατά 14% σε σχέση με το 2015. Επίσης, σημειώθηκε μείωση των επιδοτήσεων για τις εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών, αναφέρει ο επικεφαλής της έρευνας Μπρούνο Μπούργκερ.

«Η πτώση παραγωγής της αιολικής ενέργειας οφείλεται μόνο στις καιρικές συνθήκες, αλλά για την ηλιακή ενέργεια φταίει και η πολιτική», σχολίασε ο Μπούργκερ.

Με την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα σε παρακμή, ο μεγάλος νικητής ήταν το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν η μόνη πηγή ενέργειας που αύξησε την παραγωγή της σε απόλυτους αριθμούς, με την εξαίρεση μίας μικρής αύξησης της βιομάζας.

Ενδεικτικά, το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο κατά 13,1 τεραβατώρες και η βιομάζα κατά 2,7 τεραβατώρες. Αντίθετα, η παραγωγή ενέργειας από ουράνιο έπεσε κατά 6,7 τεραβατώρες και από όλες τις μορφές άνθρακα κατά 7,4. Η υδροηλεκτρική ενέργεια σημείωσε πτώση 2,4 τεραβατώρες, και η αιολική με την ηλιακή από 1,2 τεραβατώρες.

Η ανάλυση του Μπούργκερ βασίζεται σε επίσημα στοιχεία μέχρι τον Σεπτέμβριο και σε εκτιμήσεις από δεδομένα των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων για τους υπόλοιπους μήνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα άλλοι φορείς να υπολογίζουν ελαφρώς διαφορετικούς αριθμούς, λόγω μεθοδολογικών διαφορών.

Πηγή: Ναυτεμπορική