ΔΕΗ: Νέος Διαγωνισμός για τη Διαχείριση των Ανεξόφλητων Οφειλών

0

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο κομμάτι των ανεξόφλητων οφειλών πελατών της ΔΕΗ, οδηγεί την εταιρεία να συνεχίσει να δέχεται βοήθεια εξωτερικού συμβούλου.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει η νέα προκήρυξη διαγωνισμού της εταιρείας, που έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης στη διαχείριση του πελατολογίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές στο διαγωνισμό θα κατατεθούν μέχρι τις 19 Ιουνίου, ενώ η αμοιβή συνδέεται με τις οφειλές που θα ανακτήσει ο σύμβουλος και συγκεκριμένα:

  • Για ποσό 125 εκατ. ευρώ από ενεργούς πελάτες ο σύμβουλος θα αμειφθεί με το 8% δηλαδή 10 εκατ. ευρώ
  • Για ποσό 25 εκατ. ευρώ από τελικούς πελάτες με οφειλή έως 2 χιλ. ευρώ θα αμειφθεί με το 12% δηλαδή 3 εκατ. ευρώ
  • Για ποσό 20 εκατ. ευρώ από τελικούς πελάτες με οφειλή άνω των 2 χιλ. ευρώ θα αμειφθεί με το 10% δηλαδή 2 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι χθες το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Qualco της διαχείρισης του πελατολογίου της με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι του ποσού των 5,5 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα καλύψει χρονικό διάστημα 4 μηνών. Η Qualco είναι η εταιρεία που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ μετά από διαγωνισμό που κέρδισε το Νοέμβριο του 2017.

Η διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης θα είναι μέχρι την εξόφληση των διακανονισμών που θα έχουν συναφθεί κατά την εκτέλεση του έργου.

Αχλάδα

Χθες εξάλλου το ΔΣ της ΔΕΗ ενέκρινε τη χορήγηση έντοκου δανείου ύψους 5,5 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Λιγντική Μελίτης, ποσό που θα καταβληθεί από την εταιρεία προς τον ιδιοκτήτη των ορυχείων της Αχλάδας, ως έναντι μελλοντικών συμβατικών παραδόσεων λιγνίτη.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δοθούν προκαταβολές στους κατοίκους στον οικισμό Γιουρούκι, προκειμένου να αποκτήσουν τα λιγνιτωρυχεία Αχλάδας πρόσβαση και να μπορούν να ξεκινήσουν εξορυκτικές εργασίες μέχρι το τέλος του 2019.

Όπως αποκάλυψε χθες το Capital.gr έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τους κατοίκους του οικισμού προκειμένου να τους δοθεί προκαταβολικά το 60% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, που θα επιδικαστεί από το Εφετείο, η απόφαση του οποίου αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

(capital.gr)