ΔΕΗ: Προχωρεί η αποεπένδυση

0

Τους ισολογισμούς των δύο θυγατρικών εταιρειών (Μελίτη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε. και Μεγαλόπολη Ενεργειακή Λιγνίτη Α.Ε.), στους οποίους θα εισφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ που θα πουληθούν, ανάρτησε χθες η Δημόσια Επιχείρηση στις επεξηγήσεις των θεμάτων της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 26ης Ιουνίου

Έτσι, σύμφωνα με τους ισολογισμούς, η Μεγαλόπολη Ενεργειακή έχει σύνολο ενεργητικού 485,4 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 356 εκατ., ενώ η αξία των αποθεμάτων της ανέρχεται στα 38,4 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεών της στα 119,6 εκατ.

Από την άλλη πλευρά, η Μελίτη Ενεργειακή έχει σύνολο ενεργητικού 431,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 300,7 εκατ., ενώ η αξία των αποθεμάτων της ανέρχεται στα 17,3 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεών της στα 128,8 εκατ. Υπενθυμίζεται πως το μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιρειών είναι 99,13 εκατ. και 52,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση της Κομισιόν της 17ης Απριλίου 2018 για τις «ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρικής ενέργειας», η οποία δημοσιοποιήθηκε προχθές και κρίνει ως επαρκή τη συμφωνία της αποεπένδυσης για την άρση της μονοπωλιακής πρόσβασης της ΔΕΗ στον λιγνίτη, χαρακτηρίζει τις προς παραχώρηση μονάδες ως τις πλέον ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην απόφαση περιγράφεται και η διενέργεια της έρευνας αγοράς (market test) που διενεργήθηκε για την ελκυστικότητα του εν λόγω χαρτοφυλακίου, όπου αναφέρεται πως η Επιτροπή απευθύνθηκε σε 80 υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπης (π.χ., στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική).

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 30 εταιρείες, οι οποίες προέρχονταν από το σύνολο των Ελλήνων αποδεκτών (100%) και την πλειονότητα των ευρωπαϊκών (μη ελληνικών) εταιρειών, από τις οποίες 15 εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενδεχόμενη αγορά μιας ή και των δύο θυγατρικών.

Η διαδικασία της αποεπένδυσης ξεκίνησε από τις 30 Μαΐου, με τη δημοσίευση από τη ΔΕΗ της πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 21 Ιουνίου.

(από την εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική», 01/06/2018)