ΔΕΗ: Τα Βιογραφικά των Υποψηφίων για την Πλήρωση των Δύο Θέσεων του Δ.Σ.

0

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, γνωστοποιεί ότι πρόσθετες επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και το οποίο αφορά την εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, γνωστοποιεί ότι πρόσθετες επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και το οποίο αφορά την εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης:  https://www.dei.gr/Documents2/ΓΕΝΙΚΕΣ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ%202018/ΕΓΣ%2017122018/Πρόσθετες%20επεξηγήσεις%20επί%20του%201ου%20θέματος%20ΕΓΣ%2017122018.pdf

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γ. Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου.