Διασυνδέσεις και «έξυπνα νησιά» στο πρότυπο της Τήλου

0

Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 900.000 τόνους ετησίως και περιορισμό των επιβαρύνσεων από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κατά 400-450 εκατ. ευρώ το χρόνο θα επιφέρει η ολοκλήρωση του προγράμματος διασυνδέσεων των νησιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι διασυνδέσεις αποτελούν βασική συνιστώσα του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού καθώς συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ecopress.gr