ΕΕ: Στο 7,6% το Μερίδιο των ΑΠΕ στις Μεταφορές – Ουραγοί Ελλάδα και Κύπρος

0

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ανερχόμενο σε 7,6% το 2017 έναντι 3,1% το 2007.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στις μεταφορές αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την ΕΕ, μόνο δύο κράτη μέλη υπερέβησαν το στόχο του 10% ως το 2020 για το 2017: η Σουηδία (38,6%) και η Φινλανδία (18,8%).

Αυτές οι δύο χώρες είχαν επίσης τις μεγαλύτερες αυξήσεις των ποσοστών τους μεταξύ 2016 και 2017 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ: στις +9,8 % για τη Φινλανδία και +4,8% για τη Σουηδία.

Με εξαίρεση την Αυστρία (9,7%) και τη Γαλλία (9,1%) οι οποίες ήταν σχετικά κοντά στην επίτευξη του στόχου του 10%, οι περισσότερες χώρες είχαν μερίδια μεταξύ 5% και 8%.

Η Ελλάδα βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ, με το μερίδιο των ΑΠΕ στις μεταφορές να φθάνει μόλις το 1,8%, αρνητικό ρεκόρ που ‘ξεπέρασαν’ μόνο η Εσθονία (0,4%) και η Κροατία (1,2%). Ανάλογες αρνητικές επιδόσεις σημειώνει και η Κύπρος, η οποία με μερίδιο περίπου 2,5% κατατάσσεται τέταρτη από το τέλος μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ.