Εκσυγχρονισμός για το Τραμ της Αθήνας – 25 Νέοι Συρμοί έως το 2019

0

Εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του το τραμ της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αττικό Μετρό και της γαλλικής Alstom Transport S.A. για την προμήθεια 25 νέων συρμών. Οι εν λόγω συρμοί είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του δικτύου Τραμ, το οποίο στο τέλος 2018 επεκτείνεται στο κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά

Όπως αναφέρει η Αττικό Μετρό, αφορούν τη δεύτερη γενιά συρμών Τραμ που θα ενταχθούν στο σύνολο του δικτύου της Αθήνας και του Πειραιά και περιλαμβάνουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και λειτουργίας, καθώς επίσης και όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια (σχεδιασμός, κατασκευή / εγκατάσταση εξοπλισμού, εργοστασιακές δοκιμές, παράδοση στο Αμαξοστάσιο, δοκιμές επιδόσεων και θέση σε λειτουργία) 25 οχημάτων Τραμ για τις ανάγκες επέκτασης της λειτουργίας του σύγχρονου τροχιόδρομου (Τραμ) στην μείζονα περιοχή της Αθήνας, περιλαμβανομένης και της προμήθειας των κύριων ανταλλακτικών των οχημάτων και του εξοπλισμού συντήρησης.

Ο αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανερχόταν σε 64 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η ανάδοχος εταιρεία θα εκτελέσει το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης έναντι του τιμήματος των 54 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια υλοποίησης τις 940 ημέρες.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι πρώτοι συρμοί Τραμ νέας γενιάς αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά προς το τέλος του 2019 και η ολοκλήρωση της προμήθειας αναμένεται εντός του 2020.

(metaforespress.gr)