ΕΛΠΕ: Η Σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

0

Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ, του οποίου αναμένεται να εκλεγεί νέος μη εκτελεστικός Πρόεδρος ο πρώην υπουργός Οικονομίας, αλλά και πρώην Πρόεδρος των ΕΛΠΕ, κ. Γιάννης Παπαθανασίου. Συγκεκριμένα, με σημερινή της ανακοίνωση, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την

από 1η Αυγούστου 2019 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, το διορισμό των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Το νέο ΔΣ των ΕΛΠΕ στελεχώνεται από τους:

  1. Ιωάννη Παπαθανασίου
  2. Γεώργιου Αλεξόπουλου
  3. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη
  4. Αλέξανδρου Μεταξά
  5. Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου
  6. Λουκά Παπάζογλου
  7. Αλκιβιάδη Ψάρρα

με την επιθυμία ο κος Ιωάννης Παπαθανασίου να εκλεγεί ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος Ανδρέας Σιάμισιης ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω μέλη αντικαθιστούν τους  συμβούλους που είχαν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/20781/3201/11.4.2018 και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82501/11884/19.11. 2018 επιστολών του.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019.