ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 27,8% των Επενδύσεων στη Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα το 2017

0

Αύξηση 27,8% σημείωσε το σύνολο των επενδύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα στη χώρα το 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο επενδύσεων του 2016, ενώ μείωση 58,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2016 προς το 2015.

Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Το σύνολο των απορριμμάτων προς χρήση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα παρουσίασε αύξηση 16,1% το 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του 2016. Αύξηση 19,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2016 προς το 2015.
Το σύνολο των απορριμμάτων που καταναλώθηκε παρουσίασε αύξηση 16,4% το 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του 2016. Αύξηση 25,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2016 προς το 2015.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αύξηση 15,4% το 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του 2016. Αύξηση 23,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2016 προς το 2015.