ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 34,5% Αυξήθηκε το Ελλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου τον Ιούλιο

0

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 34,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας φέτος τον Ιούλιο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών (κατά 26,2%, κυρίως λόγω των πλοίων) υπερκέρασε εκείνη των εξαγωγών (κατά 20,9%).

Ως αποτέλεσμα, παρά τη μείωση του ελλείμματος τους προηγούμενους μήνες, στο τέλος του 7μήνου η μείωση του εμπορικού ελλείμματος περιορίστηκε στο 3,9%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 5.033,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.986,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 26,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 739,4 εκατ. ευρώ ή 24%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 369,4 εκατ. ευρώ ή 12%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.938,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.429,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 20,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 195,1 εκατ. ευρώ ή 11,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 191,6 εκατ. ευρώ ή 11,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.095,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.557,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 34,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 544,3 εκατ. ευρώ ή 39,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 177,8 εκατ. ευρώ ή 13,1%).

Το 7μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 32.019,0 εκατ. ευρώ έναντι 29.784,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 433,2 εκατ. ευρώ ή 1,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.792,9 εκατ. ευρώ ή 8,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 19.393,3 εκατ. ευρώ έναντι 16.641,1 εκατ. ευρώ το 7μηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.499,5 εκατ. ευρώ ή 13%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.437,8 εκατ. ευρώ ή 12,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 12.625,7 εκατ. ευρώ έναντι 13.142,9 εκατ. ευρώ το 7μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.066,3 εκατ. ευρώ ή 9,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 355,1 εκατ. ευρώ ή 3,9%).