Ενέργεια: Σφίγγουν τα Λουριά στις Μετακινήσεις Πελατών

0

Σε αυστηρότερο πλαίσιο, που θα μπλοκάρει τις μετακινήσεις στρατηγικών κακοπληρωτών από προμηθευτή σε προμηθευτή ρεύματος, προκειμένου να αποφύγουν την αποπληρωμή των χρεών τους, οδηγείται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα μέτρα που θέλει να λάβει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης αποσκοπούν ουσιαστικά στο κλείσιμο μιας ακόμη τρύπας… στα οικονομικά της ΔΕΗ, από την οποία έχει χάσει έσοδα περί τα 164 εκατ. ευρώ. Περίπου 86.000 πρώην πελάτες της δημόσιας εταιρείας άλλαξαν πάροχο, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς στο προαναφερόμενο ύψος.

Ποιο μπορεί, όμως, να είναι το «παράθυρο» που επιτρέπει τον ενεργειακό τουρισμό…;

Το 2016, ο τότε υπουργός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης με απόφασή του όριζε: «Ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, που απορρέουν από την αρχική σύμβαση ή εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει».

Επιπλέον, πάλι με την απόφαση Σκουρλέτη δίνεται η δυνατότητα στον προηγούμενο πάροχο να ζητήσει τη διακοπή ρεύματος στον οφειλέτη, αν αυτός έχει αφήσει χρέη ακόμη κι αν ανήκει σε νέα εταιρεία: «Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή».

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου και της διοίκησης της ΔEH, το πλαίσιο αυτό κρίνεται ανεπαρκές, καθώς μέσα από το πρόγραμμα διακανονισμών δίνεται η δυνατότητα σε επιτήδειους, αφού ενταχθούν σε αυτό να αλλάξουν πάροχο και στη συνέχεια να παύσουν την τήρησή του, την πληρωμή, δηλαδή, των δόσεων.

Από την άλλη μεριά, όμως, η Κομισιόν δεν αποδέχεται και πλήρως απαγορευτικά μέτρα στη μετακίνηση των πελατών εταιρειών ρεύματος, θεωρώντας πως με τον τρόπο αυτό μπαίνουν φραγμοί στην αγορά.

Άλλη μία εναλλακτική που εξετάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δράση των κακοπληρωτών είναι η κατάρτιση μητρώου ασυνεπών πελατών, στα πρότυπα των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας αλλά και των τραπεζών. Απαιτείται βέβαια η έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μέσω της σχετικής λίστας «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ» είναι να προτείνουν στους συγκεκριμένους πελάτες προϊόντα με δυσμενέστερους τιμολογιακούς όρους σε σχέση με τους συνεπείς.

(από euro2day.gr)