Εντός της Επόμενης Τριετίας η Επέκταση του Δικτύου Αερίου σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

0

Με το δίκτυο φυσικού αερίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν έξι πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντός της επόμενης τριετίας.

Το πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου αφορά τις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, θα ξεκινήσει εντός του 2019 και έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2022.

Η άδεια διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου της ΡΑΕ στη ΔΕΔΑ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από λίγες ημέρες και όπως προβλέπεται θα κατασκευασθούν 484,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 8,5 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης στα οποία προβλέπεται η σύνδεση 9.357 νέων πελατών.

Πιο συγκεκριμένα για την Ορεστιάδα, προβλέπεται κατασκευή δικτύου μήκους, 59,5 χλμ. και για την Αλεξανδρούπολη, 120 χλμ.. Εντός μίας πενταετίας στην Αλεξανδρούπολη ο αριθμός των συνδέσεων θα είναι 1.611 οικιακές, 295 εμπορικές και 6 βιομηχανικές. Στην Ορεστιάδα, θα συνδεθούν 622 οικιακές, 366 εμπορικές και μία βιομηχανική. Το κόστος κατασκευής δικτύου στην Αλεξανδρούπολη θα ανέρχεται σε 8.400.00 ευρώ και στην Ορεστιάδα σε 4.165.000 εκατομμύρια ευρώ.