Επιχείρηση Κατευνασμού για τις Μονάδες Βιοαερίου

0

Ενα βήμα πίσω από όλες τις πλευρές ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς όροι ενημέρωσης και διαβούλευσης ζητάει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το θέμα που έχει ξεσπάσει στα Ιωάννινα με το μέτωπο κατοίκων και φορέων ενάντια στη λειτουργία πέντε μονάδων βιοαερίου στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.

Η λειτουργία των μονάδων αυτών εκτιμούν ότι θα επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής, λόγω της επεξεργασίας κυρίως κτηνοτροφικών αποβλήτων (κοπριά πουλερικών και χοίρων, τυρόγαλα κ.ά.) που προβλέπει.

Οι αποφάσεις έγκρισης των Περιβαλλοντικών Ορων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον Μάρτιο για την εγκατάσταση των μονάδων μεγέθους 2MW η κάθε μία προκάλεσαν νέο κύμα διαμαρτυριών μετά την αντίθεση που είχαν εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι εταιρείες της ΒΙΠΕ και άλλοι φορείς ήδη από τη φάση των γνωμοδοτήσεων στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ενώ έχει κατατεθεί και προσφυγή κατά των αποφάσεων.

Συναντήσεις

Ο αν. υπουργός Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε τις δύο τελευταίες εβδομάδες μια σειρά συναντήσεων με βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, τον δήμαρχο Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκο, εκπροσώπους των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και εκπροσώπους της επενδυτικής εταιρείας και αφ’ ενός διαβεβαίωσε ότι η εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής που αφορά την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης «θα είναι ενδελεχής, ακριβής και δίκαιη», αφ’ ετέρου ζήτησε να ανοίξει ένας ουσιαστικός κύκλος διαβούλευσης.

Θέτει δε, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή του στις 23 Μαΐου, προς όλους τους εμπλεκομένους κι ένα δίπολο: από τη μία να γίνει «ουσιαστική και διαφανής συζήτηση σε τοπικό επίπεδο για τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις των μονάδων αυτών, που αποτελούν Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», και από την άλλη να γίνει συζήτηση και για «το σημαντικό και άλυτο ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων κτηνοτροφικών αποβλήτων και άλλων μορφών βιομάζας στο περιβάλλον, κάτι που δημιουργεί ρύπανση, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία στο ευρύτερο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».

Σημεία τριβής

Τα θέματα, όπως τα σχηματοποιεί ο αν. υπουργός, πάνω στα οποία έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις και ανησυχίες και πρέπει να μπουν σε διαβούλευση είναι μεταξύ άλλων: η επάρκεια πρώτης ύλης για την τροφοδοσία των μονάδων βιοαερίου, καθώς και το διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας της ΠΕ Ιωαννίνων, τα ποσοτικά στοιχεία μεταφοράς της βιομάζας, κινήσεων που απαιτούνται και οχλήσεων κατά τη μεταφορά, οι μέθοδοι, η διαδικασία επεξεργασίας και η πιθανότητα αέριων εκπομπών από τις δεξαμενές και η διαθεσιμότητα και χωροθέτηση εκτάσεων για τη διάθεση του τελικού χωνευμένου προϊόντος και οι επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Πάνω σε αυτή τη βάση ζητά τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, ώστε να γίνει ενημέρωση από την εταιρεία για τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά των μονάδων, καθώς και για τα μέτρα περιβαλλοντικής και αντιρρυπαντικής προστασίας.

Στην πράξη, πρόκειται για επιστροφή σε ένα στάδιο που έπρεπε, όπως φαίνεται, να είχε ακολουθηθεί από την αρχή, μαζί με τη θεσμική διαδικασία αδειοδότησης, που δεν είναι άλλο από την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, η πρόβλεψη λειτουργίας πέντε μονάδων σε χώρο μέσα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κοντά στους οικισμούς και στην πόλη, όπως είναι η ΒΙΠΕ, θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής, θέτοντας θέμα κυρίως για το μέγεθος αυτών των μονάδων και το υλικό που θα κληθούν να διαχειριστούν.

Το «κλειδί»

Παράλληλα, όμως, τίθεται αντικειμενικά και η υπαρκτή ανάγκη οργανωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων και άλλων προϊόντων, σε μια περιοχή που διαθέτει μεγάλο αριθμό κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων.

Ουσιαστικά το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να συνδυάζονται η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητας ζωής μιας τοπικής κοινωνίας με την οργανωμένη διαχείριση αποβλήτων.

Η εκτίμηση πάντως αυτή τη στιγμή είναι ότι κάτοικοι και φορείς δεν θα κάνουν πίσω και δεν θα δεχθούν τη λειτουργία αυτών των μονάδων, με τα χαρακτηριστικά τουλάχιστον της αντίθεσης που έχουν δημιουργηθεί ως σήμερα.

Μια πιθανή διέξοδος θα ήταν και η εξέταση εναλλακτικής χωροθέτησης, η οποία θα μπορούσε να είναι μέρος της διαβούλευσης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, με ζητούμενο πλέον να οριστεί η πρώτη ενημερωτική συνάντηση και να φανούν οι προθέσεις όλων των πλευρών.

(«Εφημερίδα των Συντακτών»)