ΕΡΣΟΣΕ: Στα 175,49 εκατ. Ευρώ ο Κύκλος Εργασιών το 2018

0

Στα 175,49 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΕΡΓΟΣΕ το 2018, ήτοι, μειωμένος σε ποσοστό 35,42% συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρήση που είχε ανέλθει σε 271,76 εκατ. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η πτώση οφείλεται στις μειωμένες πιστοποιήσεις έργων.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,36 εκατ., έναντι 1,51 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση κατά 9,99% οφείλεται στην μείωση του μικτού κέρδους και των χρηματοοικονομικών εσόδων. Όσον αφορά στις ταμειακές εκροές του 2018, για έργα, μελέτες, προμήθειες και απαλλοτριώσεις, ανήλθαν στα 166,82 εκατ. ευρώ, ενώ οι τιμολογήσεις των έργων ανήλθαν στα 165,92 εκατ.

Όλα τα έργα που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ, μέσω των αναδόχων για λογαριασμό του ΟΣΕ, τα μεταβιβάζει όπερ και τιμολογεί στον ΟΣΕ, στην αυτή αξία που τιμολογεί και ο ανάδοχος την ΕΡΓΟΣΕ, επισημαίνει η εταιρεία.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΡΓΟΣΕ, όσον αφορά στην υλοποίηση των έργων για το έτος 2018 διαμορφώθηκαν σε δύο άξονες:

-Ο πρώτος αφορά στην εντατικοποίηση των ρυθμών εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων, με στόχο την παράδοση σε εκμετάλλευση των επιμέρους υλοποιούμενων επενδύσεων, αλλά και την απρόσκοπτη εξέλιξη των συμβασιοποιημένων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

-Ο δεύτερος αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπράτησης και συμβασιοποίησης είτε έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είτε μελετών που ωριμάζουν μελλοντικά έργα.

Ακόμη, εντός του 2018, σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, σημειώθηκαν οι παρακάτω εξελίξεις όσον αφορά στις σιδηροδρομικές επενδύσεις:

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R στα τμήματα του σιδ/κού ΠΑΘΕ/Π, όπου υπολειπόταν.

Εντός του 2018 παραδόθηκαν προς χρήση στον ΟΣΕ τα τμήματα ΣΚΑ – Θριάσιο – Κόρινθος και ΣΚΑ – Αεροδρόμιο.

Υπολείπονται για παράδοση τα τμήματα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ και Οινόη – Χαλκίδα, καθώς και το Θριάσιο – Ικόνιο τα οποία είναι σε περίοδο συντήρησης.

-Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σταδιακά για χρήση στον ΟΣΕ η γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός.

Το τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι δόθηκε σε κυκλοφορία (χωρίς ηλεκτροκίνηση) τον Ιανουάριο του 2018 και με ηλεκτροκίνηση τον Απρίλιο 2018.

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2019 παραδόθηκε το τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός (χωρίς ηλεκτροκίνηση), οπότε η κυκλοφορία συρμών στο τμήμα Τιθορέα –Δομοκός γίνεται στη νέα γραμμή.

-Ολοκληρώθηκε το έργο του Συγκροτήματος σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο και τον Σεπτέμβριο του 2018 παραδόθηκε προς χρήση στον ΟΣΕ.

-Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση η Κάτω Διάβαση στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

-Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 επί συρμών στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και παραδόθηκαν στη ΓΑΙΑΟΣΕ 88 εξοπλισμένοι συρμοί.

-Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής στο τμήμα από Πειραιά έως την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών, καθώς και η Α’ φάση των επεμβάσεων στον Σ.Σ. Αθηνών.

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΓΟΣΕ, συνεχίσθηκε η κατασκευή των έργων που υλοποιεί, με κυριότερα:

-Τις εργασίες ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης και φυτοτεχνικών εργασιών στη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στo τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019.

-Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Αίγιο), για την οποία οι εργασίες επιδομής αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2019, οπότε και θα υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας συρμών.

-Τα έργα υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος – Ρίο.

-Την εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 και εργασιών ανάταξης σηματοδότησης επί γραμμής στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας.

-Την κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, η ολοκλήρωση της οποίας εκτιμάται εντός του 2019.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαγωνισμού και υπεγράφησαν 6 νέες συμβάσεις κατασκευής, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 71,27 εκ. ευρώ, ήτοι:

-Κατασκευή τετραπλού Σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων, π/υ: 66,58 εκ. ευρώ.

-Φυτοτεχνικές εργασίες σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της Σιδ/κης Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα Βουραΐκου ποταμού Χ.Θ. 75+500) – Ροδοδάφνη (Χ.Θ. 91+500), π/υ: 0,5 εκ. ευρώ.

-Ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων του Σπερχειού ποταμού στην Περιοχή διέλευσης της Νέας Διπλής Σιδ/κης Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα-Λιανοκλάδι (χλμ 40 – 54), π/υ: 0,88 εκ. ευρώ.

-Διμερής Σύμβαση σύνδεσης στο σύστημα μεταξύ Α.Δ.Μ.Η.Ε. και Ο.Σ.Ε. για τη σύνδεση του Υποσταθμού (Υ/Σ) έλξης (ΟΣΕ Νο6) στη θέση «Καλλιπεύκη / Περιβόλι», π/υ: 2,4 εκ. ευρώ · Διμερής Σύμβαση σύνδεσης στο σύστημα μεταξύ Α.Δ.Μ.Η.Ε. και Ο.Σ.Ε. για τη σύνδεση του Υποσταθμού (Υ/Σ) έλξης (ΟΣΕ Νο5) στη θέση «Ανθήλη», π/υ: 0,89 εκ. ευρώ.

-Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές καλωδιώσεων Σηματοδότησης στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, π/υ: 0,02 εκ. ευρώ.

Επίσης, υπεγράφησαν 8 νέες συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλων, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 3,22 εκ. ευρώ.

Προκηρύχτηκαν διαγωνισμοί, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) και συνεχίστηκε η διαγωνιστική διαδικασία, για τα εξής έργα,συνολικού π/υ 135,41 εκατ. ευρώ:

-Εργασίες ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο- Ροδοδάφνη, π/υ 66,5 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 09/02/2018).

-Κανονικοποίηση της Υφιστάμενης μετρικής μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου με Ηλεκτροκίνηση, π/υ 12 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 30/03/2018).

-Κατασκευή Σιδηροδρομικής Γέφυρας στον Γαλλικό ποταμό στη Γραμμή Θεσ/νικη – Φλώρινα, π/υ 7,2 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 28/09/2018).

-Προμήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση λειτουργίας συστημάτων ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα – Δομοκός, π/υ 4,65 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 02/10/2018).

-Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα , π/υ 43,68 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 11/10/2018).

-Προμήθεια Εγκατάσταση τριών (3) μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβολίου, π/υ 1,38 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 20/11/2018).

Προκηρύχτηκαν διαγωνισμοί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) και συνεχίστηκε η διαγωνιστική διαδικασία των παρακάτω συμβάσεων μελετών, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 6,77 εκ. ευρώ, ήτοι:

-Ολοκλήρωση Μελετών για τη Νέα Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης, π/υ 3,76 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 20/11/2018).

-Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συμπλήρωση και δημοπράτηση του Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών GSM-R στον άξονα ΠΑΘΕΠ, π/υ 0,18 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 21/11/2018).

-Μελέτη Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, π/υ 2,83 εκ. ευρώ (διαγωνισμός : 27/02/2019).

Τέλος, προωθήθηκε η μελετητική ωρίμανση και η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης των παρακάτω έργων και μελετών:

-Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα – Βόλος, με κατασκευή παραλλαγής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – Σ.Σ. Βόλου.

-Επιδομή, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες και ETCS level 1 και ηλεκτροκίνηση στη νέα διπλή γραμμή στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος.

-Εργασίες υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης για την ολοκλήρωση του Σ.Σ. Αθηνών (Β’ φάση).

-Κατασκευή νέας στάσης στον Ν. Παντελεήμονα Πιερίας.

-Σήμανση Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων στο Τμήμα Γραμμής Τιθορέα – Δομοκός  Κατασκευή Τεχνικού Πανίδας στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός.

-Εγκατάσταση Σύγχρονου Συστήματος Σηματοδότησης καθώς και ΕΤCS-Level 1 στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και αντικατάσταση αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης.