Ε.Ε.: Ραγδαία Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από Βιομηχανίες και Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής το 2019

0

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλες τις βιομηχανικές πηγές που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) μειώθηκαν κατά 8,7% κατά το 2019, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018. Σύμφωνα με το EU ETS, όλες οι βιομηχανικές πηγές  υποχρεώθηκαν να αναφέρουν τις επαληθευμένες εκπομπές τους για το σύνολο του περασμένου έως και τις 31 Μαρτίου 2020

καθώς και να εκχωρήσουν επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη αυτών των εκπομπών έως τις 30 Απριλίου 2020. Όλα τα δεδομένα, τα οποία καλύπτουν την περίοδο που προηγήθηκε του ξεσπάσματος της κρίσης του CoVid-19, είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο στον ιστότοπο European Union Transaction Log .

Η μετάβαση από τον άνθρακα και τον λιγνίτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και φυσικού αερίου έχει αποφέρει τη μείωση κατά 15% των εκπομπών ρύπων στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι εκπομπές της βιομηχανίας μειώθηκαν κατά 2%. Ο τομέας των αερομεταφορών σημείωσε αύξηση των εκπομπών κατά 1% το 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, Φράνς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά:

«Το EU ETS αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που κατατείνουν σε περαιτέρω μειώσεις, διαμορφώνοντας μια συγκεκριμένη τιμή στον άνθρακα. Επιδοκιμάζω τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την τήρηση της προθεσμίας συμμόρφωσης παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, και με ενθαρρύνουν οι περικοπές εκπομπών που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος. Καθώς προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε περαιτέρω το ETS της ΕΕ κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια, μπορούμε να το καταστήσουμε σε ένα ακόμη πιο ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και των δεσμεύσεών μας που προκύπτουν από την Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα την οικονομία μας και την ενέργεια που την τροφοδοτεί. »

Το ETS αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, καλύπτοντας βιομηχανίες που παράγουν ποσοστό που ανέρχεται στο περίπου 45% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. Περιορίζει τις εκπομπές από περισσότερους από 11.000 σταθμούς παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές εταιρείες.