Η Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στο Επίκεντρο των Δράσεων της Περιφέρειας Αττικής

0

Η προώθηση μέτρων με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις σοβαρές συνέπειές της «αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή βασική προτεραιότητα» για την Περιφέρεια Αττικής, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής «με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών από την πρώτη στιγμή», αποφάσισε να συμμαχήσει και να συνεργαστεί με Περιφέρειες άλλων χωρών με τις ίδιες ανησυχίες στην πλατφόρμα States & Regions Alliance – The Climate Group και, μέσω αυτής, και μετά τη συμφωνία των Παρισίων στον Συνασπισμό Πολιτειών και Περιφερειών από όλο τον κόσμο Under2 Coalition συμβάλλοντας στη διεθνή προσπάθεια για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω των 2οC.

Το Νοέμβριο του 2017 η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας του Under2 Coalition στη Βόννη, δηλώνοντας την πολιτική της δέσμευση για απαλλαγή από τον άνθρακα, ορίζοντας στόχους, εγκρίνοντας στρατηγική επίτευξης στόχων και τέλος, μετρώντας και δημοσιοποιώντας εκπομπές και ενέργειες για το κλίμα. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη αποστείλει σχετικές εκθέσεις για τα έτη 2017 και 2018.

Το 2018, 120 Περιφέρειες από 32 χώρες έχουν αποκαλύψει την κλιματική δράση και τους στόχους τους, αντιπροσωπεύοντας το 21% της παγκόσμιας οικονομίας και 672 εκατομμύρια άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ενημερωμένη έκδοση της ετήσιας αναφοράς για τις Περιφέρειες κατά το έτος 2018, η οποία έχει σκοπό την εκτίμηση του ετήσιου ποσοστού περιορισμού του άνθρακα των Περιφερειών και τη σύγκρισή του με τον ρυθμό απαλλαγής από αυτόν, που απαιτείται για ένα σενάριο 2°C, η Περιφέρεια Αττικής φαίνεται το έτος 2015 να έχει μείωση κατά 25% σε σχέση με έτος βάσης το 2008, υπερβαίνοντας τους στόχους της (20% για το 2020) κατά 24%.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, για να καταφέρουν οι Περιφέρειες να ανταποκρίνονται στην αλλαγή του κλίματος ενεργούν με δύο τρόπους: μειώνουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και συγχρόνως προσαρμόζονται. Στην ετήσια δε έκθεση οι Περιφέρειες καλούνται να αποκαλύψουν τις δράσεις τους για μετριασμό και προσαρμογή σε διάφορους τομείς.