Η Γαλλική Valorem Απέκτησε Χαρτοφυλάκιο Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα

0

Η γαλλική εταιρεία Valorem προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου με πάρκα αιολικής ενέργειας 82 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης στην Ελλάδα με στόχο τη χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείρισή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η VALOREM δημιούργησε ένα γραφείο στην Αθήνα και είναι πολύ δραστήρια για την ανάπτυξη Φ / Β με στόχο να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, ειδικά για αιολικούς, ηλιακούς και υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ο κ. Jean-Yves Grandidier, ιδρυτής και πρόεδρος της VALOREM δήλωσε: “Είμαστε πολύ ευτυχείς να αυξήσουμε το χαρτοφυλάκιο αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα εκτός από την ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής γενιάς μας μέσω αυτής της εξαγοράς. Η Ελλάδα είναι μια αγορά προτεραιότητας για την VALOREM. Η VALOREM έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της REN στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη εμπειρία μας, ιδιαίτερα την νησιωτική μας εμπειρία με υβριδικά συστήματα. “

Από την πλευρά του ο κ. Frederic Lanoë, Διευθύνων Σύμβουλος της VALOREM, προσθέτει: “Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια ισχυρή ομάδα για να εδραιώσουμε την παρουσία μας και να συμμετάσχουμε στις προσπάθειες της Ελλάδας να πετύχουμε τον στόχο της ΕΕ καθώς και να μειώσουμε τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης της πράσινης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο απαραίτητο για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και τώρα και ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ».