Η ΔΕΗ Εισέρχεται στην Αγορά Συλλογικής Εκπροσώπησης Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

0

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει αποφασίσει να υποβάλλει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), αίτηση για την απονομή άδειας Φορέα Συλλογικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) με ισχύ 1000 μεγαβάτ. Στόχος της ΔΕΗ είναι η εκπροσώπηση του Ομίλου, εκτός της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που έχει ήδη ανακοινώσει και θέτει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εγκατάστασης νέας ανανεώσιμης ισχύος και εξαγοράς μικρότερων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες αδυνατούν να αναλάβουν το ρίσκο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους, υπό το νέο πλαίσιο υπό το οποίο θα λειτουργήσει η νέα αγορά του target model.

Ενδεικτικά, σε μικρά στοιχεία ενεργητικού ΑΠΕ στοχεύουν οι μεγάλοι Όμιλοι με άδεια ΦΟΣΕ, όπως για παράδειγμα η Optimus Energy, στην οποία συμμετέχει η ΤΕΡΝΑ για εκπροσώπηση ισχύος 350 μεγαβάτ, η Mytilineos για 500 μεγαβάτ, η Eunice για 300 μεγαβάτ, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, επίσης για 300 μεγαβάτ και η NRG για 200 μεγαβάτ.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι παραγωγοί νέων μονάδων ΑΠΕ που αποζημιώνονται μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση της αβέβαιης και μεταβλητής παραγωγής των μονάδων τους.
Οι καθετοποιημένες εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν, είτε την παραγωγή των δικών τους πάρκων, είτε την παραγωγή και διάθεση ενέργειας μονάδων ΑΠΕ, που ανήκουν σε τρίτους, αναλαμβάνοντας, ταυτόχρονα τόσο τη διαχείριση της συμμετοχής τους στην αγορά, όσο και τις ευθύνες εξισορρόπησης.

Εν τω μεταξύ, η ΡΑΕ ζήτησε από την ΔΕΗ να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την άμεση διεξαγωγή διαγωνισμού, ώστε να αναδειχθεί η πιο οικονομική λύση για την κάλυψη του ελλείμματος ισχύος που αναμένεται για το καλοκαίρι στην Κρήτη.

Ο ρυθμιστής με επιστολή του στη διοίκηση της Επιχείρησης σημειώνει πως οι τεχνολογίες που θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είναι τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, οι αεριοστρόβιλοι αλλά και οι πλωτές μονάδες PowerBoat που λειτουργούν με φυσικό αέριο, ενσωματώνοντας στο ίδιο σκάφος, αποθηκευτικούς χώρους LNG, σύστημα αεριοποίησης LNG, καθώς και αεριοστρόβιλους ηλεκτροπαραγωγής.

Οι εν λόγω λύσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την τοπική ηλεκτροπαραγωγική βάση κατά περίπου 80 μεγαβάτ, όσο και το μέγεθος που έχει υπολογίσει ο ΔΕΔΔΗΕ για το έλλειμμα ισχύος στην Κρήτη, τη φετινή θερινή περίοδο.

Μολοταύτα, εγείρεται ένα σημντικό πρόβλημα για το κατά πόσο η πρόταση της ΡΑΕ μπορεί να εφαρμοστεί, καθότι μία από τις λύσεις που προτείνει, αυτή που αναφέρεται στις πλωτές μονάδες, δεν καλύπτεται από την ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας.