Η Ελλάδα Πρώτη Μεταξύ των Χωρών της ΕΕ στην Αύξηση των Πωλήσεων Υβριδικών Οχημάτων

0

Την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέκτησε η χώρα μας αναφορικά στο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων, το οποίο ανήλθε σε 419,4%. Τη στροφή του ελληνικού αγοραστικού κοινού επικυρώνει και η αύξηση κατά 216,7% στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, στη χώρα μας πουλήθηκαν συνολικά 161 ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2017, όταν ένα χρόνο νωρίτερα είχαν πουληθεί μόνο 31. Σε ότι αφορά στα υβριδικά-ηλεκτρικά, το 2017 πουλήθηκαν συνολικά 199 αυτοκίνητα έναντι 43 που είχαν πουληθεί το 2016.

Αν και βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών κάνουν λόγο για νέα τάση στις πωλήσεις των συγκεκριμένων κατηγοριών και αναμένουν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει κατακόρυφη άνοδος.

Συνολικά το 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουλήθηκαν 331.971 οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτρικά-υβριδικά), αυξημένα κατά 54,8% σε σύγκριση με το 2016. Τη χρονιά που μας πέρασε πουλήθηκαν συνολικά 115.405 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 216.566 υβριδικά οχήματα σε όλη την ΕΕ.

Στα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την Ελλάδα που είχε την μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την ΕΕ (419,4%), ακολούθησε η Βουλγαρία με αύξηση 375% και 38 οχήματα, η Σλοβενία με αύξηση 258,7% (165 οχήματα) και η Ουγγαρία με αύξηση 159,1% (443 οχήματα). Σε αυτή την κατηγορία των αυτοκινήτων, η Μ. Βρετανία σημείωσε το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, καθώς πούλησε συνολικά 31.154 οχήματα (+25,1%) και ακολούθησαν η Γερμανία με 29.439 οχήματα (+114,1%), η Σουηδία με 15.447 οχήματα (+50%), η Γαλλία με 11.868 οχήματα (+59,8%) και το Βέλγιο με 11.287 οχήματα (+69,2%). Ο μέσος όρος των πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα το 2017 ήταν αυξημένος κατά 28,9%, με 115.405 συνολικές πωλήσεις.

Όσον αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία (+1.260%) όπου πωλήθηκαν 68 συνολικά αυτοκίνητα και ακολούθησε η Ουγγαρία με 749 οχήματα (+335,5%), η Πολωνία με 439 οχήματα (+306,5%) και η Σλοβακία με 209 οχήματα (+254,2%). Αντίθετα, μείωση του συνόλου των πωλήσεων είχε η Δανία (-46,8% με 698 οχήματα), η Εσθονία (-25,7% με 26 οχήματα) και η Λιθουανία (-18,8% με 52 οχήματα). Μεγαλύτερες αγορές παρέμειναν, για άλλη μια χρονιά, η Γερμανία με 25.056 πωλήσεις και αύξηση 119,6%, η Γαλλία με 24.910 οχήματα και αύξηση 14,5% και η Μ. Βρετανία με 13.597 οχήματα και αύξηση 32,5%.