Η Κομισιόν Χαιρετίζει την Εκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς και την Κλιματική Αλλαγή

0

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) εξέδωσε στις 25 Σεπτεμβρίου την ειδική έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς και στην κρυόσφαιρα – τα παγωμένα μέρη του πλανήτη. Η έκθεση παρέχει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρο τον πλανήτη μια ισχυρή επιστημονική βάση στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για εκσυγχρονισμό της οικονομίας, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στους ωκεανούς, προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και εξάλειψη της φτώχειας.

Ο κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, ο κ. Καρμένου Βέλα, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, και ο κ. Κάρλος Μοέδας, επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, χαιρετίζουν την έκθεση, θεωρώντας ότι αποτελεί μήνυμα αφύπνισης προς την παγκόσμια κοινότητα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στους ωκεανούς το συντομότερο δυνατόν.

«Τα συμπεράσματα της νέας αυτής έκθεσης είναι σαφή: η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη αλλάζει ριζικά τους ωκεανούς μας. Τόσο η θερμοκρασία τους όσο και η οξύτητά τους αυξάνονται, ενώ μειώνεται η περιεκτικότητά τους σε οξυγόνο. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει πολύ ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Οι επιπτώσεις αυτού του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος είναι καταστροφικές για τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι υποθαλάσσιοι λειμώνες ή τα δάση από φύκη. Η επισιτιστική ασφάλεια των ανθρώπων που εξαρτώνται από την αλιεία είναι σε κίνδυνο. Οι παράκτιες κοινότητες θα έχουν να αντιμετωπίσουν πιο συχνά ακραία φαινόμενα, όπως θαλάσσιους καύσωνες και πλημμύρες.

Ωστόσο, οι υγιείς ωκεανοί μπορούν επίσης να προσφέρουν ορισμένες από τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή, δεσμεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας θερμότητας και του CO2 που παράγεται από τη σύγχρονη κοινωνία μας, και παρέχοντας βιώσιμα τρόφιμα και ανανεώσιμη ενέργεια.

Οι ωκεανοί μπορούν να παραμείνουν υγιείς μόνον εάν περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 °C. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ παραμένει υπέρμαχος μιας φιλόδοξης εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Τον Νοέμβριο του 2018, η ΕΕ είχε ήδη παρουσιάσει τη στρατηγική της για να καταστεί οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 και η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα ακόμη επείγον κάλεσμα για ανάληψη δράσης, το οποίο καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμό προς αυτή τη κατεύθυνση.

Η ΕΕ λαμβάνει επίσης ήδη μέτρα για την εξέταση της σχέσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των ωκεανών μέσω της στρατηγικής της για τη διακυβέρνηση των ωκεανών. Η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει αποστολή έρευνας και καινοτομίας για την υγεία των ωκεανών, με στόχο την παροχή λύσεων για τη διατήρηση των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων.

Η παρούσα έκθεση της IPPC μας παρέχει αδιαμφισβήτητα δεδομένα – επιστημονικά στοιχεία – σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το κλίμα μας αλλάζει και επηρεάζει καθέναν και καθεμία από εμάς. Εξαρτάται από εμάς, ως πολιτικούς, να μετατρέψουμε τα στοιχεία αυτά σε δράση», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των τριών Ευρωπαίων Επιτρόπων.

Σχετικά με την ΕΕ, την κλιματική αλλαγή και τους ωκεανούς

Η Κομισιόν, με αφορμή τη δήλωση των τριών Επιτρόπων, δημοσίευσε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των ωκεανών στο οποίο αναφέρει:

«Με βάση τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι, έως το 2030, θα έχει μειώσει κατά τουλάχιστον 40 % τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η δέσμευση αυτή αποτελεί επένδυση στην ευημερία μας και στη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο και προηγμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, υλοποιώντας τον στόχο της Επιτροπής Γιούνκερ να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να δώσει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, έως το 2030, το 32 % της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Με αυτά τα μέτρα, τα οποία ήδη εφαρμόζονται, η ΕΕ αναμένεται μάλιστα να ξεπεράσει αυτόν τον στόχο και να μειώσει τις εκπομπές της κατά 45 %. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ωκεάνιας ενέργειας, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από τα κύματα ή την παλίρροια. Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των τεχνολογιών ωκεάνιας ενέργειας.

Άλλα μέτρα που συνδέονται με το κλίμα και τους ωκεανούς περιλαμβάνουν τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ). Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στηρίζουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τον μετριασμό της, ενώ παράλληλα παρέχουν και άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος. Προστατεύουν τους παράκτιους οικότοπους (κοραλλιογενείς υφάλους, μαγκρόβια βλάστηση, υγρότοπους), μειώνουν την ανθρώπινη έκθεση σε κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και λειτουργούν ως φυσικές υποδομές (π.χ. για προστασία από καταιγίδες). Το 2018, η ΕΕ είχε ήδη επιτύχει τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για προστασία του 10 % των υδάτων της ως θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, δύο χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας του 2020».