Η Περιφέρεια Κρήτης Συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για την Ενέργεια

0

Δεκατέσσερα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, προσεγγίζοντας την ενεργειακή μετάβαση από διαφορετικές οπτικές παρουσιάστηκαν στη διεθνή συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου REBUS που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν όλα τα ενεργειακά έργα του προγράμματος Interreg Europe, έπειτα από 2 χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης, ενώ σκοπός της ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την πορεία μετάβασης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε μια κοινωνία χαμηλού άνθρακα και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης οι εκπρόσωποι των έργων ανέλυσαν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην προσπάθεια σχεδιασμού μέτρων και ανάπτυξης προτάσεων και πολιτικών για την αποδοτικότερη κατανομή και καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί στόχοι. Περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας πάνω από 250 εταίρους συζήτησαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ενεργειακής μετάβασης σε τρεις βασικούς τομείς: βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης και προσέγγισης του θέματος της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των χρηστών και της ικανότητας των δημοσίων φορέων για διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων, και αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της συμμετοχής των ΑΠΕ και των έξυπνων δικτύων.

Η Περιφέρεια Κρήτης που συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση ως εταίρος των Ευρωπαϊκών έργων REBUS και CLEAN συμμετείχε επίσης σε μία σειρά εργαστηρίων, που στόχο είχαν τον προσδιορισμό και την προτεραιοποίηση των δράσεων για τη διαμόρφωση ενός οδηγού ενεργειακής μετάβασης που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων και θα μεγιστοποιεί τα οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.