Η ΡΑΕ βάζει «αγκάθια» στους αυτοπαραγωγούς ενέργειας

0

Σημεία που χρήζουν βελτίωσης και πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διείσδυση των συστημάτων αυτοπαραγωγής, εντοπίζουν παράγοντες της αγοράς σε σχετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφορά στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας, όπως περιγράφεται σε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που είχε ετοιμάσει το ΥΠΕΝ και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται σύντομα να υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη.

Τα εδάφια της γνωμοδότησης που χρήζουν επαναδιατύπωσης, ή και πλήρους απαλείψεως, επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς. Η Αρχή προτείνει συγκεκριμένες τεχνολογίες στους σταθμούς παραγωγής για την εφαρμογή ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιοαέριο, βιομάζα / βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά).  Και θέτει έναν περιορισμό για τον αυτοπαραγωγό ή την Ενεργειακή Κοινότητα, σύμφωνα με τον οποίο ο συνδυασμός δύο τεχνολογιών να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι ο συνδυασμός δύο τεχνολογιών θα πρέπει να επιτρέπεται και στους σταθμούς που συνδέονται με τη Χαμηλή Τάση.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης, στο εξής εδάφιο: «Περαιτέρω, ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής που συνδυάζουν δύο τεχνολογίες και περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW». Στελέχη της αγοράς αιολικής ενέργειας προτείνουν την απαλοιφή  του, με το σκεπτικό ότι τα ανώτατα όρια ισχύος μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, έως το ανώτατο συνολικό όριο του 1 MW,«επιβάλλεται να τίθενται από τον αυτοπαραγωγό κατά την κρίση του, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια και με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση και λειτουργία του συνολικού έργου».

Παράλληλα, η ΡΑΕ εισηγείται να μην ισχύει το εικονικό net-metering για τις ενεργειακές κοινότητες σε επίπεδο Περιφέρειας (το προέβλεπε το σχέδιο του ΥΠΕΝ καθώς και ο σχετικός νόμος 4513/18), αλλά Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή νομού. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, το συγκεκριμένο εδάφιο πρέπει να αφαιρεθεί καθώς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, στις εφαρμογές με εικονικό net-metering είναι αδύνατο να υφίσταται ζήτημα «απωλειών μεταφοράς», όπως επικαλείται ως αιτιολόγηση η γνωμοδότηση της ΡΑΕ, διότι η παραγωγική μονάδα δεν συνδέεται δια φυσικής γραμμής δικτύου με την κατανάλωση του αυτοπαραγωγού.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) έχει εντοπίσει προβλήματα που αφορούν κυρίως στις χρεώσεις ΥΚΩ για αυτοπαραγωγούς και στους όρους ένταξης συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς. Η ΡΑΕ θέτει επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων από τον διαχειριστή του δικτύου, ενώ για την αποθήκευση ενέργειας δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη του τομέα και εκτιμάται ότι θα επιφέρει καθυστέρηση για τουλάχιστον μια τριετία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ecopress.gr