Και Τηλεφωνικώς από Σήμερα, η Αποπληρωμή Οφειλών προς την ΔΕΗ

0

Από σήμερα η ΔΕΗ ενεργοποιεί τη δυνατότητα τηλεφωνικού διακανονισμού των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι οφειλέτες, καλώντας τον αριθμό 11770, θα μπορούν να ζητούν τη ρύθμιση του ποσού που χρωστούν, δίχως να απατείται η φυσική παρουσία τους σε κάποιο από τα καταστήματα της Επιχείρησης.


Η διαδικασία με την οποία θα μπορούν οι καταναλωτές να διακανονίζουν τους απλήρωτους λογαριασμούς τους είναι η εξής:

Ο οφειλέτης καλεί το 11770 έχοντας σε πρώτη ζήτηση αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος.
Ο αρμόδιος υπάλληλος, ανάλογα με το ύψος των χρεών, προτείνει τον αντίστοιχο διακανονισμό στον οφειλέτη, καθώς και το ποσοστό της προκαταβολής που θα πρέπει να καταθέσει.
Εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει, ύστερα από λίγο λάβει μήνυμα στο κινητό του, με το οποίο θα του γίνεται γνωστή η προθεσμία προκαταβολής του ποσού, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής.
Ο οφειλέτης θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία ρύθμισης χρεών, στην προθεσμία που του έχει δοθεί.
Έπειτα θα λάβει ταχυδρομικώς το μηνιαίο πρόγραμμα των δόσεων με το ύψος τους και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής τους.
Ο οφειλέτης μπορεί να πληρώνει τόσο την προκαταβολή, όσο και τις υπόλοιπες δόσεις, με χρήση χρεωστικής, ή πιστωτικής κάρτας, ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔEH, μέσω web banking, ή στις συμβεβλημένες τράπεζες, καθώς και σε ένα κατάστημα της Επιχείρησης.
Η τηλεφωνική ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους μέχρι 5.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητα με το αν ο οφειλέτης υπαχθεί τηλεφωνικά, ή υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως σε κατάστημα της ΔEH, για να ισχύσει η ρύθμιση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξοφλούνται στις καθορισμένες ημερομηνίες οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί, που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση. Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τρέχοντες λογαριασμούς που εκδόθηκαν με τη ρύθμιση.

Επίσης, εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στην εξόφληση του διακανονισμού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασμούς. Θυμίζουμε ότι δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν και πελάτες που σήμερα είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, ώστε να επωφεληθούν από τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.