Κατατέθηκε η αγωγή του ΛΑΓΗΕ εναντίον του ΑΔΜΗΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

0

Κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η πρώτη από τις δύο αγωγές τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΓΗΕ εναντίον του ΑΔΜΗΕ με αντικείμενο ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του που αφορούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Από την άλλη, η ολοκλήρωση της αγωγής κατά του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί σύντομα, καθώς έχει ανατεθεί σε εξωτερικό νομικό συνεργάτη του Λειτουργού.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΓΗΕ σε συνέχεια Απόφασης που είχε λάβει τον Ιούνιο του 2016, αποφάσισε στις 30 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους  να προβεί η εταιρία σε άσκηση αγωγών κατά του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τη διεκδίκηση του συνόλου των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του ΛΑΓΗΕ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, πλέον τόκων υπερημερίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΛΑΓΗΕ ύψους 575 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στα 125 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι πως, για πρώτη φορά, στις αγωγές ο ΛΑΓΗΕ δεν ζητάει μόνον την άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και τόκους υπερημερίας για τις καθυστερήσεις των τελευταίων 5 χρόνων.

Μάλιστα, έχουν υπολογιστεί οι καθυστερήσεις πληρωμής για κάθε τιμολόγιο που έχει εκδώσει, ανά μήνα, ο ΛΑΓΗΕ προς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Στις αγωγές πρόκειται να παρέμβουν υπέρ ΛΑΓΗΕ και οι Σύνδεσμοι των φωτοβολταϊκών (ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ).

Άλλωστε, το θέμα της καταβολής τόκων υπερημερίας είχε θέσει με εξώδικό του ο ΣΠΕΦ. Εκεί υπήρχε και η προειδοποίηση προς τη διοίκηση του ΛΑΓΗΕ ότι θα της υποβληθούν μηνύσεις εάν δεν κινηθεί δικαστικά κατά ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως υποστηρίζει η διοίκηση του Λειτουργού, λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας της υποστελεχωμένης Νομικής Υπηρεσίας του ΛΑΓΗΕ (έχει μόνον δύο δικηγόρους) και της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού δικών την περίοδο αυτή, τώρα μόλις έγινε δυνατή η κατάθεση των αγωγών.

Μετά την κατάθεση της αγωγής αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς ο Διαχειριστής υποστηρίζει ότι οι οφειλές του συναρτώνται αποκλειστικά με τις αντίστοιχες οφειλές της ΔΕΗ προς αυτόν. Συνεπώς, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, πιθανότατα ο ΑΔΜΗΕ θα στραφεί εναντίον της ΔΕΗ για ισόποσες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησαν οι δύο Διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, το σύνολο των απαιτήσεων τους έναντι της ΔΕH είναι πάνω από 1,2 δισ. ευρώ.

Τα 829,2 εκατ. ευρώ τα απαιτεί ο ΑΔΜΗΕ και αφορούν κυρίως σε συναλλαγές από «αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Πρόκειται για ποσά που η ΔΕH θα έπρεπε να πληρώσει για τη χρήση του δικτύου μεταφοράς καθώς και για τους παραγωγούς από ΑΠΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Διαχειριστής λειτουργεί ως εκκαθαριστής. Οι απαιτήσεις αυτές, για το 2016, είναι πάντως μειωμένες σε σχέση με το 2015, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 876,2 εκατ. ευρώ.

Οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ έναντι της ΔΕH είναι, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016, στα 427,7 εκατ. ευρώ. Μάλιστα οι οφειλές της μητρικής εταιρίας είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οπότε και ήταν στα 257, 8 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη της ΔΕH προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αφορούν τέλη χρήσης δικτύου, έργα δικτύου, ΥΚΩ και συναλλαγές ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Ιστορικό

Την 12.10.2016 εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δύο (2) αγωγές του ΛΑΓΗΕ κατά του ΑΔΜΗΕ (η από 13.2.2014 και η από 2.1.2015 αγωγή του ΛΑΓΗΕ) και μία (1) αγωγή του ΑΔΜΗΕ κατά του ΛΑΓΗΕ (η από 12.2.2015 αγωγή του), επί των οποίων αναμένεται η έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Η από 18.12.2013 αγωγή του ΛΑΓΗΕ κατά του ΑΔΜΗΕ ματαιώθηκε και θα επαναπροσδιοριστεί με κλήση του ΛΑΓΗΕ, καθώς το δικαστήριο δεν δέχτηκε κοινό αίτημα αναβολής της δεδομένου ότι η επίδικη οφειλή του ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ εξαρτάται από την έκβαση άλλης δικαστικής του αντιδικίας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων αναφορικά με τη νομιμότητα υπολογισμού της σχετικής  χρέωσης για το ίδιο επίδικο διάστημα.