Κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ η Ιδρυση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας

0

Κατατέθηκε χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η πράξη σύστασης της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ (ΕΧΕ Α.Ε.), στην οποία μετέχουν ο ΛΑΓΗΕ με ποσοστό 22%, ο ΑΔΜΗΕ με 20%, ο ΔΕΣΦΑ με 7%, η ΕΧΑΕ με 31% και η EBRD με 20%.

Παράλληλα, στην εταιρεία, η οποία διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο € 5 εκ. ευρώ, προβλέπεται να συμμετάσχει και το κυπριακό χρηματιστήριο με 10%, κάτι που, ωστόσο, θα οριστικοποιηθεί αργότερα, καθώς εκκρεμούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ, όπως αναφέρεται στην πράξη σύστασής της, είναι το εξής:

Αθ. Σαββάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πρόεδρος
Μιχ. Φιλίππου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΓΗΕ, Διευθύνων σύμβουλος
Γ. Αυλωνίτης (ΔΕΣΦΑ), μέλος
Γ. Καμπούρης (ΑΔΜΗΕ), μέλος
Δ. Καραϊσκάκης (ΕΧΑΕ), μέλος
Δ. Παπαντώνης, καθηγητής ΕΜΠ, μέλος
Α. Τασούλης (ΛΑΓΗΕ), μέλος
Μαρ. Χριστοδουλίδης, πρόεδρος χρηματιστηρίου Κύπρου, μέλος και
Hannes Takacs (EBRD), μέλος
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο target model θα δημιουργηθούν 4 αγορές όπου θα διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης.

Το ενεργειακό χρηματιστήριο θα έχει την ευθύνη της προθεσμιακής, της προημερήσιας και της ενδοημερήσιας αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ και η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019.