Κύπρος: Ετοιμοι για 76,5 Μεγαβάτ με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

0

Το 72% των εγκεκριμένων αιτήσεων για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ανταγωνιστική αγορά, είχαν μέχρι χθες καταβάλει το απαιτούμενο 5% του υπολογιζόμενου κόστους σύνδεσης, κάτι που εκτιμάται ως σημαντική ένδειξη ότι θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

Συγκεκριμένα, τα 62 σχέδια που ήδη κατέβαλαν την απαιτούμενη προκαταβολή, αφορούν συστήματα 76,5 μεγαβάτ, που αποτελούν το 64% των 120 μεγαβάτ που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί.

Αυτά είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς προς τον οποίο καταβάλλονται οι προκαταβολές για το κόστος σύνδεσης των μονάδων αυτών με το σύστημα ηλεκτρισμού, που κυμαίνονται από €5.000 – €25.000. Η καταβολή προκαταβολής, σημαίνει ταυτόχρονα και ότι έχουν ήδη αποδεχτεί τους προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σχεδίου για προώθηση ΑΠΕ ισχύος 120 μεγαβάτ, με τελική κατάληξη την ανταγωνιστική αγορά, υποβλήθηκαν 203 αιτήσεις για υλοποίηση συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 376,7MW και 1 αίτηση 12,5MW για αιολικό πάρκο.

Επειδή οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τον στόχο των 120MW που είχε τεθεί από το Σχέδιο, συστάθηκε κατάλογος, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά που υποβλήθηκαν με ημερολογιακή προτεραιότητα, δηλαδή πρώτα εντάχθηκαν οι αιτήσεις που έχουν εξασφαλίσει και άδεια οικοδομής και πολεοδομική άδεια, μετά εκείνα που έχουν πολεοδομική άδεια και εκκρεμεί η άδεια οικοδομής, ακολουθούν εκείνα που έχουν αίτηση για πολεοδομική άδεια, μέχρι που συμπληρώθηκαν τα 120 μεγαβάτ.

Επειδή υπήρχαν σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις πολλές αναφορές ότι δεν θα υλοποιηθούν τα έργα επειδή δεν θα βρουν χρηματοδότηση αν δεν έχουν εγγυημένα ελάχιστα έσοδα, δηλαδή εγγυημένη ελάχιστη τιμή και ελάχιστη εξασφαλισμένη πώληση για κάθε μονάδα παραγωγής και ουσιαστικά να γίνουν εκτός ανταγωνιστικά, η ανταπόκριση των 62 από τους 86 αιτητές, κρίθηκε ως ευχάριστη έκπληξη.

Η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, αφού θα ξεκαθαρίσει πλήρως ο αριθμός των έργων που θα έχουν ψηλές πιθανότητες να υλοποιηθούν, όπως και τη συνολική τους ισχύ.

Ταυτόχρονα, γίνονται από πλευράς υπουργείου Ενέργειας, προσπάθειες σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, για υλοποίηση των διαδικασιών που αποφασίστηκαν για επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, κάτι που κρίνεται ότι θα βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των έργων και δεν θα οδηγήσει σε αναβολές και αλλαγές συνθηκών όπως στο παρελθόν.

Ένα από τα κύρια θέματα για τα οποία ετοιμάζονται κινήσεις, είναι –εντός Σεπτεμβρίου– υπουργείο, ΡΑΕΚ και άλλοι παράγοντες να διοργανώσουν νέα ημερίδα –ήδη διοργανώθηκε μία– που θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Έχει διαπιστωθεί η ανάγκη να επεξηγηθεί αναλυτικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους επενδυτές οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και η λειτουργία των ΑΠΕ εντός της ανταγωνιστικής αγοράς. Στόχος θα είναι να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των χρηματοδοτών και να επιλυθούν οι απορίες τους, αφού μέχρι τώρα χρηματοδοτούσαν με την ασφάλεια των ελάχιστων εσόδων που εξασφαλίζει η τιμή αποφυγής – δηλαδή ελάχιστα έσοδα ανά μονάδα και η ασφάλεια της πώλησης της παραγωγής.

Σε προηγούμενη συνάντηση οι επιχειρηματίες των ΑΠΕ ήταν έντονοι ότι χωρίς αυτές τις εξασφαλίσεις δεν βρίσκουν χρηματοδότες, ενώ και οι χρηματοδότες εξήγησαν ότι θέλουν πιο ασφαλείς συνθήκες για το λαβείν τους.

 

Νέο σχέδιο για ΑΠΕ εντός Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», εντός Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθεί και νέο σχέδιο για φωτοβολταϊκά πάρκα με τα κριτήρια της ανταγωνιστικής αγοράς, με συνολική ισχύ 60 μεγαβάτ, ενώ μελετάται και συμπληρωματικός κατάλογος με βάση το πρώτο σχέδιο, με σκοπό να υπερκαλυφθεί ο στόχος των 120 μεγαβάτ.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκριθούν και αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα για την ίδια συνολική ισχύ με αυτήν που θα προκύψει από τυχόν μη αποδοχή των όρων που θέτουν ΑΗΚ και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 120 μεγαβάτ που εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε. Δηλαδή θα συμμετέχουν οι υπόλοιπες από τις 117 αιτήσεις που δεν μπήκαν στον αρχικό κατάλογο

Στο νέο σχέδιο των 60 μεγαβάτ, πρόσθετα από τα κριτήρια που περιελάβανε το βασικό, θα περιλαμβάνει και τεχνικά κριτήρια. Μεταξύ των τεχνικών όρων θα περιλαμβάνονται κυρίως τέτοιοι που αφορούν στις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, με ένα από τους κυριότερους τις αποστάσεις από τις μονάδες παραγωγής και τις αποστάσεις σύνδεσης με το δίκτυο.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για πάρκα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα ενταχθούν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων, με σοβαρό ενδιαφέρον από τοπικούς αλλά και από ξένους επενδυτές –κυρίως από Ρωσία και Κίνα– που συζητούν την αγορά αδειών ή εντάσσονται σε σχέδια υποβολής νέων αιτήσεων.

Πολλές από τις νέες αιτήσεις αφορούν σε πάρκα φωτοβολταϊκών ολοένα και πιο μεγάλης δυναμικότητας – υποβάλλονται πλέον και αιτήσεις για πάρκα πέραν των 10 μεγαβάτ, γεγονός που δημιουργεί ταυτόχρονα ανάγκες για πιο ευφυές και μελετημένη αδειοδότηση, ώστε να μην επηρεαστεί η ασφάλεια του δικτύου ηλεκτρισμού της Κύπρου.

 

(philenews.com)