Κύπρος: Καπέλο €3 Εκατ. το Μήνα για τις ΑΠΕ

0

Την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τα νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ζητά ο νέος Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, ώστε να αποφευχθούν οι επιπλέον αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, λόγω έμμεσης επιδότησης στην τιμή παραγωγής νέων έργων.

Όπως αναφέρει η κυπριακή εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», μέσα από το μειοδοτικό διαγωνισμό θα εξασφαλιστεί αγορά από τον πιο φθηνό προσφοροδότη και θα αποφευχθεί η έμμεση επιδότηση της παραγωγής τους.

Σημειώνεται ότι με βάση τους σχεδιασμούς προβλέπεται ότι για την περίοδο μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) η παραγωγή από τα νέα πάρκα θα αγοράζεται από την ΑΗΚ στην τιμή του εκάστοτε κόστους αποφυγής.

Το κόστος αποφυγής βρίσκεται σήμερα γύρω στα 12 σεντ την κιλοβατώρα, ενώ ο μέσος όρος για το 2018 ήταν στα 10 σεντ.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στο υφιστάμενο σχέδιο των ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ΑΑΗ, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μακροχρόνιες σοβαρές στρεβλώσεις με ανεπανόρθωτη ζημιά τόσο στο δημόσιο συμφέρον, όσο και στους καταναλωτές πιο συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο μέχρι να ανοίξει στην πραγματικότητα η ΑΑΗ, στο μεσοδιάστημα, πέραν της λογικής μεταβατικής ρύθμισης, οι παραγωγοί ΑΠΕ που καλύπτονται από το τελευταίο σχέδιο στην ουσία θα έχουν έμμεση επιδότηση άρα κρατική ενίσχυση.

Σε καταγγελία του Συνδέσμου Καταναλωτών προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων γίνεται λόγος για έμμεση επιδότηση σε βάρος του γενικού συνόλου των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένης πάντοτε της σημαντικότητας του αγαθού αυτού για τα νοικοκυριά και την επιβίωσή τους.

Ο Σύνδεσμος ζητά την παρέμβαση του Εφόρου για να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός στις τιμές πώλησης της παραγωγής των ΑΠΕ με την εφαρμογή του μειοδοτικού διαγωνισμού. Με την εξάλειψη της έμμεσης επιδότησης θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να δουν έστω και μια μείωση της τάξης του 3%-5% περίπου, στους λογαριασμούς της ΑΗΚ.

Επομένως, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο αν η ΑΗΚ αγοράζει την κιλοβατώρα στα 10 σεντ από τα νέα έργα ΑΠΕ υπάρχει κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι σήμερα το πραγματικό κόστος παραγωγής από φωτοβολταϊκά είναι στα 4-5 σεντ την κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένου και του κέρδους 12% που ευνοεί η ΕΕ.

Αποτέλεσμα οι ιδιώτες παραγωγοί που θα συμβληθούν με την ΑΗΚ να αποκομίσουν υπερκέρδη σε βάρος των καταναλωτών ρεύματος.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή ρεύματος και το γεγονός ότι οι παραγωγοί θα κερδίσουν επιπλέον 5 -6 σεντ που υπολογίζεται στο 10% της παραγωγής, τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ το μήνα θα πληρώνουν οι καταναλωτές και τα λεφτά θα πηγαίνουν σε ταμεία των ιδιωτών παραγωγών που θα αδειοδοτηθούν.