Μειώθηκαν τα Αποθέματα Πετρελαίου στις ΗΠΑ

0

α αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA). Τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια, ή ποσοστό της τάξης του 0,1%, σε 468,5 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΑ.

Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 12,8 εκατομμύρια βαρέλια κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου, παρέμειναν αμετάβλητα, στα 644,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Παράλληλα, τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια, ή 0,7%, σε 230,6 εκατομμύρια βαρέλια κατά την ίδια περίοδο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, τα αποθεματικά βενζίνης μειώθηκαν κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Τέλος, η παραγωγή αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), στα 12,2 εκατομμύρια βαρέλια, για την εβδομάδα που έληξε στις 28 Ιουνίου. Η παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε 12,32 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, το 2019 και σε 13,26 εκατομμύρια το 2020, σύμφωνα με την έκθεση Short Term Energy Outlook για τον Ιούνιο.