Μυτιληναίος: Στα 200 – 300 Εκατ. Ευρώ το Ομολογιακό Δάνειο

0

Στα 200 με 300 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το ύψος του ομολογιακού δανείου, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος.

Η δημόσια προσφορά αναμένεται να γίνει εντός του Ιουνίου. Στο δάνειο θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης με κεφάλαια της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσωδημόσιας προσφοράςκαι την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»