Μ. Παναγιωτάκης: «Ατμομηχανή» της Ανάπτυξης της ΔΕΗ οι ΑΠΕ, η Βελτίωση της Αποδοτικότητας και τα Δίκτυα

0

«Από εδώ και πέρα η ατμομηχανή της ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της αποδοτικότητας, τα δίκτυα», επεσήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης, κ. Μανόλης Παναγιωτάκης.

Μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής της δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο κ. Παναγιωτάκης ευχαρίστησε την Τράπεζα για την «καρποφόρα» συνεργασία με τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια.

«Είναι η τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας μου που συμμετέχω σε μια τέτοια χαρμόσυνη τελετή, μια τελετή με την οποία επικυρώνεται μια ακόμη γραμμή χρηματοδότησης, μια χρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ.

Θέλω λοιπόν να απευθύνω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα στελέχη της και στα στελέχη τα δικά μας, που έχουν εργαστεί εντατικά για την καρποφόρα συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικότερα, για την επίτευξη της χρηματοδότησης για την οποία υπογράφουμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΕΤΕπ, ενώ, βάσει του στρατηγικού της σχεδίου, πραγματοποιεί «ριζική στροφή μας προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ανάπτυξη των δικτύων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την κλιματική αλλαγή».

Αναφερόμενος στη δανειακή σύμβαση, ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε: «Αυτή η γραμμή χρηματοδότησης συμπίπτει και εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική την οποία εξαγγείλαμε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ, όταν υποβάλαμε τον απολογισμό μας. Εκεί είπαμε χαρακτηριστικά ότι τα προηγούμενα χρόνια ατμομηχανή της ανάπτυξης της ΔΕΗ ήταν οι θερμικοί και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς, τα δίκτυα διανομής. Με αυτά καταφέραμε και δώσαμε ηλεκτρισμό και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας μας – μια χώρα η οποία έχει τις δυσκολίες της λόγω του γεωγραφικού αναγλύφου της και λόγω της νησιωτικότητάς της.

Όμως, από εδώ και πέρα η ατμομηχανή της ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές, θα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, θα είναι τα δίκτυα. Όπως επεσήμανε και ο Υπουργός και όπως αναφέρουν όλες οι αναλύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε έγκριτο οργανισμό, ειδικά τα δίκτυα διανομής θα αποτελέσουν τον σημαντικότερο παράγοντα στην αλυσίδα του ηλεκτρισμού. Μέσω των Δικτύων Διανομής θα υποστηριχθούν αφ’ ενός η αποκεντρωμένη παραγωγή, δηλαδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και αφ’ ετέρου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτών στην κατεύθυνση των prosumers».

Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος του Ομίλου ΔΕΗ καθίσταται ο εκσυγχρονισμός των Δικτύων Διανομής, ώστε να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και να παρέχουν τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, η ψηφιοποίησή τους και η μετατροπή τους σε ‘ευφυή δίκτυα, σημείωσε ο κ. Παναγιωτάκης, προσθέτοντας ότι η γραμμή χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντάσσεται σε αυτό το στρατηγικό πλάνο.

«Ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε να παρουσιάσουμε και άλλα σχέδια, να τα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να ζητήσουμε και γι’ αυτά τα σχέδια τη χρηματοδοτική υποστήριξή της», κατέληξε ο κ. Παναγιωτάκης.