ΝΔ: Ερώτηση για τα POS στις Επιχειρήσεις με Φωτοβολταϊκά

0

Στο παράδοξο της υποχρέωσης εγκατάστασης μηχανών POS στις επιχειρήσεις που έχουν ως μοναδική τους δραστηριότητα την ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ, βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι:

«Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4446/2016, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα.

Με την ίδια ΚΥΑ, μάλιστα, ορίζεται ότι στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Επίσης, καθορίζεται ότι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Επίσης, με την προαναφερόμενη ΚΥΑ ορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση. Μεταξύ αυτών που εντάσσονται στις διατάξεις είναι και ο γενικός ΚΑΔ 35.11 (δηλαδή μαζί με όλους τους υποκωδικούς του) περί Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της ένταξης του ΚΑΔ 35.11 στην υποχρέωση εγκατάστασης POS.

Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3468/2006 όπως ισχύει μεΚΑΔ 35.11.10.09, έχει αποκλειστικό και μοναδικό αντισυμβαλλόμενο στον μεν ηπειρωτικό σύστημα τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ στα δε μη διασυνδεδεμένα νησιά τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Το πλαίσιο μάλιστα συνεργασίας μαζί τους τυγχάνει ρυθμιζόμενο και επί 20ετία απολύτως αποκλειστικό, με τις σχετικές συμβάσεις προσχωρήσεως να είναι προϊόντα Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό οι ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά εκδίδουν τα μηνιαία τιμολόγια τους προς τους ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ, αναλόγως, κατόπιν προηγούμενης έκδοσης ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος από αυτούς, ως προς την καταμετρηθείσα ποσότητα ενέργειας που έγχυσαν στο δίκτυο (δηλ. κάθε μήνα). Για την εξόφληση των τιμολογίων οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν κάθε φορά προσκομίσει έγκυρη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώη κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον υποδειχθέντα τραπεζικό τους λογαριασμό και ουδέποτε με μετρητά ή κάρτες.

Συνεπώς, η απόκτηση POS από τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργοποιημένη στο TAXIS ως μοναδική δραστηριότητα τους αυτήν με ΚΑΔ 35.11.10.09, δηλαδή της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά, είναι περιττή και δεν εξυπηρετεί κανένα δημοσιονομικό ή φοροεισπρακτικό στόχο, αλλά θα επιβαρύνει τους οικονομικώς πολλαπλά δοκιμαζόμενους παραγωγούς με ένα επιπλέον ανούσιο έξοδο».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.Για ποιο λόγο υπάχθηκαν στις διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ και οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 35.11 (μαζί με τους υποκωδικούς του) περί Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος, αφού «αποκλειστικός τους πελάτης» είναι ο ΛΑΓΗΕ ή ο ΔΕΔΔΗΕ;

2.Υπάρχει μέριμνα να εξαιρέσετε τις περιπτώσεις αυτές (ΚΑΔ 35.11) από την γενική εφαρμογή του μέτρου εγκατάστασης POS;».