Ξεκίνησε η Διαδικασία Πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ

0

Τη διαδικασία για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ άνοιξε η ΔΕΗ προσλαμβάνοντας ως σύμβουλο ιδιωτικοποίησης την Goldman Sachs. To ενδιαφέρον, με βάση την εισήγηση της διοίκησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την έγκρισης της πρόσληψης συμβούλου, είναι ότι η ΔΕΗ εξετάζει και τη δυνατότητα παραχώρησης σε στρατηγικό επενδυτή μέρους της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ και όχι του συνόλου, όπως είναι η κεντρική κυβερνητική κατεύθυνση

Ο σύμβουλος, σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης, αναλαμβάνει τη μελέτη αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ και «χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την πώληση όλης ή μέρους της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ». Σε ό,τι αφορά το τίμημα, η σύμβαση προβλέπει ποσό 1 εκατ. ευρώ για τη μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού, ποσό 50.000 ως μηναία αμοιβή και success fee ύψους 1% επί της αξίας της συναλλαγής με όριο το ποσό των 7 εκατ. ευρώ. Από το success fee θα αφαιρεθεί το σύνολο των μηνιαίων αμοιβών που έχουν καταβληθεί.

(από την εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”)