Ξεκίνησε η Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του ΤΕΕ για την Καταγραφή Προβλημάτων Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών

0

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορονοϊού, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.

Στο παρατηρητήριο, οι μηχανικοί μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και οι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες θα μπορούν να καταγράφουν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσο και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν “ζωντανή” καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

“Τα προβλήματα που θα αναφέρουν οι μηχανικοί και οι τεχνικές εταιρείες, θα κωδικοποιούνται και θα μεταφέρονται στους αρμόδιους υπουργούς, γενικούς γραμματείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, προκειμένου να επιλυθούν, αναλόγως της σοβαρότητας και των επιπτώσεων που έχουν”, δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Όπως τόνισε ο κ. Στασινός, “καταθέσαμε ήδη πολλές προτάσεις, εγκαίρως, για να αναλάβει η Πολιτεία πρωτοβουλίες επίλυσης δεκάδων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του κορονοϊού. Ήδη η νομική υποστήριξη του ΤΕΕ έχει κατακλυστεί από ερωτήσεις μελών και δίνει όσες απαντήσεις μπορεί, με βάση τη νομοθεσία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το κράτος”.

“Η Πολιτεία όμως πρέπει να τρέξει περισσότερο. Θα βοηθήσουμε μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή που ξεκινήσαμε”, προσέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει το πεδίο δραστηριότητάς του (Δημόσια Έργα, Ιδιωτικά Έργα, Άλλο), την κατηγορία του προβλήματος που αναφέρει, σχολιάζει ή προτείνει λύση (Ασφαλιστικές Εισφορές, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Θέματα Ρευστότητας, Μετακινήσεις, Άλλο) και καταγράφει το μήνυμά του και μετά την καταχώρηση λαμβάνει online μήνυμα επιβεβαίωσης.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΤΕΕ από την ηλεκτρονική διεύθυνση: