Ξεκινούν στις Βρυξέλλες οι Διεργασίες για τον Προσδιορισμό των “Πράσινων” Επενδύσεων

0

Ξεκινούν σήμερα οι συνομιλίες σε επίπεδο χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη θέσπιση νέων κανόνων για τις βιώσιμες επενδύσεις. Σε αυτές θα αποσαφηνιστεί το κατά πόσο μπορεί να θεωρείται ως «πράσινη» μια επένδυση στο πετρέλαιο, τον λιθάνθρακα και την πυρηνική ενέργεια. Η Κομισιόν έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της για τη νέα νομοθεσία, που θα κατατείνει στο να υλοποιήσει τα σχέδια των Βρυξελλών να γίνει η Ευρώπη

η πρώτη ήπειρος στον κόσμο που το 2050 δεν θα επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον. Στις προτάσεις της Επιτροπής, περιλαμβάνεται, ακόμη, η διεύρυνση της αγοράς «πράσινων» ομολόγων και «πράσινων» χρεογράφων.

Όπως υποστηρίζει σε άρθρο του στους Reuters, ο Jonas Ekblom, εάν η Ε.Ε. κωλυσιεργήσει και αποφύγει να διαβαθμίσει το πόσο «πράσινες» θα είναι αυτές τις επενδύσεις, διακινδυνεύει να  αποθαρρύνει τους επενδυτές και να τους απομακρύνει από τους τίτλους που θεωρούνται ότι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Οι διαπραγματεύσεις που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, αναμένεται να οδηγήσουν τις πιο συντηρητικές χώρες-μέλη της Ε.Ε., σε αντιπαράθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο κυριαρχεί το κόμμα των Πρασίνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει, ήδη, από τον Μάιο του 2018, τη θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «πράσινου ξεπλύματος», δηλαδή της τακτικής των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων να διεκδικούν περιβαλλοντικά εύσημα που δεν τους ανήκουν αναφορικά με τις επενδύσεις τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει εν γένει τις θέσεις της Κομισιόν, όμως πολλοί ευρωβουλευτές επιθυμούν μια πιο τολμηρή προσέγγιση και ζητούν να καθοριστεί με σαφήνεια η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη βιώσιμη και στη μη βιώσιμη επένδυση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει, από την πλευρά του, πως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «βιώσιμη» η χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιθάνθρακας. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν προτιμούν μια νομοθεσία που θα προβλέπει μια πιο ευρεία διαβάθμιση και όχι έναν καθορισμένο κατάλογο «πράσινων» επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο να θεωρηθεί βιώσιμη, π.χ., η πυρηνική ενέργεια.

«Επί του παρόντος στόχος μας είναι να ανταλλάξουμε απόψεις με τα κράτη-μέλη και τους παρατηρητές, για τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί», σχολίασε εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο οποίος προσέθεσε πως «όσα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα, θα προχωρήσουμε προοδευτικά προς τη διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης».

Τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Ευρωκοινοβούλιο ευελπιστούν πως οι σχετικοί νόμοι και ρυθμίσεις θα έχουν ψηφιστεί έως τα τέλη του 2021 και θα έχουν τεθεί σε ισχύ έως τα τέλη του αμέσως επομένου έτους. Μολονότι δεν έχει καθοριστεί ποιά θεωρείται ως «πράσινη» επένδυση και ποια όχι, οι ευρωβουλευτές εκτιμούν πως η όλη διαδικασία θα καθυστερήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε αντίθεση με άλλους τίτλους που έχουν εκδοθεί σε δολάρια, στην αγορά των «πράσινων» ομολόγων, οι περισσότερες εκδόσεις εκφέρονται σε ευρώ, κάτι που για ορισμένους τραπεζικούς κύκλους, προσφέρει μια ισχυρή προοπτική ενίσχυσης της ισοτιμίας του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.