Οι Μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ενέργειας Ζητούν τη Θέσπιση Κατώτατης Τιμής Διοξειδίου του Άνθρακα

0

Δεκαέξι ενεργειακές εταιρείες και όμιλοι της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι η γαλλική ΕDF, η γερμανική E.ON και η δανική Οrsted, προτείνουν την υιοθέτηση κατώτατης τιμής διοξειδίου του άνθρακα, ως μέσο για την επιτάχυνση της πορείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2.

«Η κατώτατη τιμή CO2 για τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και η ελάχιστη τιμολόγησή του στις μεταφορές και τα κτίρια, μπορούν να αποφέρουν πρόσθετη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε σημαντικό επίπεδο και να συμβάλουν στην επίτευξη από πλευράς ΕΕ των στόχων που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων», επισημαίνουν οι 16 με ανακοίνωσή τους. Η πρόταση δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει τη στρατηγική της για τη μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα, έως το 2050. Αρκετά κράτη-μέλη φέρονται να δυσανασχετούν με την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής CO2, με χώρες όπως η Πολωνία να αντιδρούν εξαιτίας του υψηλού κόστους που προϋποθέτει το σχέδιο.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν, Drax, EDF, EHPA, EnBW, Eneco, Enercon, Engie, E.On, Nordex, Acciona, Orsted, Simens Gamesa, SSE, Stiebel Eltron, Verbund και Vestas, προτείνουν να υιοθετηθεί ένα κατώφλι τιμής CO2 που να είναι συμπληρωματική του υφιστάμενου συστήματος εμπορίας ρύπων που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, έτσι ώστε να παρακινήσει για να προωθηθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που εστάλη στην Κομισιόν, «οι προβλέψιμες και σταθερές ενδείξεις για τις τιμές άνθρακα είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να τονωθεί η λήψη, φιλικών προς το περιβάλλον, αποφάσεων από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές». Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουν ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στις μεταφορές και τα κτίρια, που, επί του παρόντος, δεν καλύπτονται από το ETS, αν και καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, σε επίπεδα που αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, με τις εκπομπές στον τομέα των Μεταφορών να έχουν αυξηθεί, τα τελευταία χρόνια, κάτι που υπονομεύει τις προσπάθειες αποσύνδεσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την οικονομική ανάπτυξη.
«Οι εκπομπές προέρχονται όλο και περισσότερο από τομείς που δεν καλύπτονται από το ETS», ανέφερε σχετικά, ο Johannes Teyssen, Διευθύνων Σύμβουλος της E.ON.

«Είναι ζωτικής σημασίας να αποφασίσει η Ευρώπη, μια κατώτατη τιμή άνθρακα για όλους τους τομείς κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πραγματικό κίνητρο για λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ θα περιορίσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην ηλεκτρική ενέργεια και τα άλλα καύσιμα», πρόσθεσε.

Η επιστολή που απέστειλαν οι 16 ενεργειακές εταιρείες συνοδευόταν από μια έκθεση της FTI Consulting, στην οποία καταδεικνύεται πως είναι δυνατή μια πιο αποτελεσματική προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ενέργεια, εάν περισσότερες χώρες ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Σύμφωνα με την έκθεση για την υιοθέτηση κατώτατης τιμής άνθρακα, οι εκπομπές CO2 από τον τομέα της ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 20% έως το 2030, ενώ οι συνολικές εκπομπές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, κατά 17%. Στην ίδια έκθεση υποστηρίζεται, τέλος, ότι οι μέσες τιμές του ηλεκτρισμού δεν θα αυξηθούν, μακροπρόθεσμα, γεγονός που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών.