Ολοκληρώνεται το Αιολικό Πάρκο των Volterra & ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Βοιωτία

0

Η ΔΕΗ στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο την κατασκευή των αιολικών πάρκων της Volterra, στην Βοιωτία, που βρίσκονται στο τελικό στάδιο των εργασιών και στα οποία συμμετέχει με ποσοστό 45% η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Είναι χαρακτηριστικό της βούλησης της Επιχείρησης να ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο, το ότι δεν το στηρίζει μόνο οικονομικά, αλλά με την παροχή εγγύησης και τη σύσταση ενεχύρου, όπως που αποφάσισε προσφάτως.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης δανείου, η ΔΕΗ ενέκρινε την παροχή εγγύησης από την «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την NBG Malta Limited, υπέρ της κοινής εταιρείας «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Αποφάσισε επίσης, τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της NBG Malta Limited επί των μετοχών της «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κυριότητας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45% επί του μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την εξασφάλιση ομολογιακού δανείου.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ της Επιχείρησης ακολουθεί την εξαγορά, από την ΔΕΗ, του 45% των αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 μεγαβάτ, που διαθέτει η Volterra στην Αιτωλοακαρνανία και στην Βοιωτία, των οποίων η κατασκευή ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Με τη συμφωνία αυτή, η ΔΕΗ εξαγόρασε το 45% των μετοχών δυο εταιρειών (SPV) της VOLTERRA («VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα η μία δυο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία το ένα ισχύος 42,9 MW με FiP 98€/MWh και το άλλο 10,8 MW με FiP 56,45€/MWh, που κατασκευάζονται και η άλλη δυο αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16 MW που ήδη λειτουργούν με FiP 98 €/MWh.

Τέλος, το αίτημα της ΔΕΗ και της Volterra να προχωρήσουν στην από κοινού διαχείριση των δυο εταιρειών εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού το περασμένο Νοέμβριο.