Ο Γ. Σταθάκης Υπέρ της Ευελιξίας των Κρατών-Μελών για το Ενεργειακό Μείγμα

0

Τη διατήρηση της ευελιξίας των κρατών-μελών να αποφασίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων, υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, κατά την τοποθέτησή του στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο

Τάχθηκε ακόμη υπέρ της υιοθέτησης πιο φιλόδοξων στόχων για τα ποσοστά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας το 2030 – και συγκεκριμένα αμφότερα να αυξηθούν από 30% στο 32% από 30%.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές θέσεις, τις οποίες συνόψισε ως εξής:

Η αυτοκατανάλωση αποτελεί για την ελληνική κυβέρνηση ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ, που υιοθέτησε ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση εξαίρεσης από χρεώσεις της κατανάλωσης ενέργειας από μικρούς αυτοκαταναλωτές κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Με δεδομένο το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, κρίσιμο είναι το νέο νομοθετικό πακέτο να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, που θα προστατεύουν τους εισοδηματικά ευάλωτους καταναλωτές.

(ΑΠΕ/ΜΠΕ)