Ο Μύθος για Οικονομική Ανάπτυξη Μέσω των ΑΠΕ

0

Τόσο η υιοθέτηση από την ΕΕ του Green Deal στις αρχές του χρόνου όσο και το πακέτο στήριξης των €750 δις. λίγους μήνες αργότερα, ελέω κορωνουιού,έχουν δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή οικονομία, και μαζί με αυτήν και της Ελλάδας, πρόκειται να ανακάμψει και μάλιστα τάχιστα λόγω μαζικών επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),στην ηλεκτροκίνηση, στην κυκλική οικονομία και σε ότι άλλο γενικά διαθέτει ο μπαξές της “πράσινης” οικονομία.

Και ενώ δύσκολα αμφισβητείται η ανάγκη για την “ενεργειακή μετάβαση”μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και ΑΠΕ, σε τι βαθμό αυτές συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη χωράει πολύ συζήτηση. 

(η συνέχεια στη στήλη “Σχόλιο”)