Παγκόσμιος Γεωθερμικός Χάρτης: Ποια η Θέση της Ελλάδας στο Μέλλον;

0

Η γεωθερμική ενέργεια έχει μέλλον με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προβλέπει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με γεωθερμία παγκοσμίως θα τριπλασιαστεί σχεδόν το 2030. Το δεδομένο αυτό αποκτά ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα προχωρά στην αξιοποίηση των γεωθερμικών της πεδίων και συγκεκριμένα τεσσάρων πεδίων στα νησιά Λέσβου, Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων. Το σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας «βλέπει» τη γεωθερμική παραγωγή ενέργειας στον κόσμο να τριπλασιάζεται σε σχεδόν 300 TWh έως το 2030.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες επισκιάζει αυτή της Ευρώπης.

Στην Ευρώπη, η Τουρκία και η Ιταλία πρωτοστατούν σε αριθμό γεωθερμικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, τόσο η Σουηδία όσο και η Ολλανδία έχουν φιλόδοξα προγράμματα για την επέκταση της χρήσης γεωθερμικών πηγών. Περίπου το ένα πέμπτο όλων των κτιρίων στη Σουηδία βασίζονται σε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη, καθιστώντας την παγκόσμιο ηγέτη στα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας, καλύπτοντας το 10% της συνολικής ζήτησης θερμότητας στη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία δεν είναι πρωτοπόρος στη γεωθερμική ενέργεια, ούτε στην Ευρώπη ούτε στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει άφθονα αποθέματα ζεστού νερού κάτω από την επιφάνειά της. Και μέχρι πρόσφατα, η Γερμανία δεν εκμεταλλεύεται αυτό το τεράστιο δυναμικό. Τα βαθιά γεωθερμικά εργοστάσια αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% της θέρμανσης και της ψύξης της χώρας.

Αναφορές από κορυφαία γερμανικά ινστιτούτα και οργανισμούς, ωστόσο, υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η γεωθερμική ενέργεια προκειμένου η χώρα να ολοκληρώσει την ενεργειακή μετάβαση στη θέρμανση. Και δείχνουν με ακρίβεια πόσο μακριά πρέπει να πάει η Γερμανία.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Leibniz (LIAG) εκτιμά ότι η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας από τις τρέχουσες 1,2 TWh κλιματικής ουδέτερης θερμότητας ετησίως σε 100 TWh θερμότητας ετησίως, έως το 2050.

Παράλληλα, το ινστιτούτο Agora Energiewende υποστηρίζει ότι ο αριθμός των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας που χρησιμοποιούν θερμότητα εδάφους, θα πρέπει να αυξηθούν από 420.000 σε 2,5- 3 εκατομμύρια.

Οι εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην Ελλάδα, δεδομένου πως μέχρι το 2030 προβλέπεται ότι θα εγκατασταθούν 100MW. Το ΥΠΕΝ λαμβάνοντας υπόψιν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και το επενδυτικό ενδιαφέρον, αναφέρει στο ΕΣΕΚ πως «μολονότι υπάρχουν περιοχές στην επικράτεια που διαθέτουν σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό προς εκμετάλλευση, η ελλιπής ενημέρωση και οι τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή και ανάπτυξη των σχετικών δικτύων τηλεθέρμανσης θέτουν τις βασικότερες προκλήσεις για την περίπτωση της γεωθερμίας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας που διαθέτουν σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό προς εκμετάλλευση.

Στον τομέα της εκμετάλλευσης πεδίων για ηλεκτροπαραγωγή δεν έχουν υπάρξει εξελίξεις, είτε λόγω τεχνικών ελλείψεων και προβληματικών αδειοδοτικών διαδικασιών, είτε λόγω αντιδράσεων εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών, στερώντας έτσι από το ηλεκτρικό σύστημα μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνεχούς και ευέλικτης παραγωγής».