Περισσότερα από 1.500 Στρέμματα Δάσους Κάηκαν στην Πυρκαιά της Στροφυλιάς

0

Περισσότερα από 1.500 στρέμματα χαλεπίου πεύκης εκτιμάται, σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης, ότι έκαψε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε τμήμα του εθνικού πάρκου υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, και συγκεκριμένα στο δάσος της Στροφυλιάς, στην περιοχή Κουνουπέλι.

Παράλληλα, ο φορέας τονίζει ότι «η φωτιά προκάλεσε μεγάλη οικολογική καταστροφή σε ένα μοναδικό δασικό οικοσύστημα». Σύμφωνα πάντα με τον φορέα διαχείρισης, η περιοχή που πλήγηκε από τη φωτιά χωροθετείται εντός της ζώνης Α – περιοχή προστασίας της φύσης του εθνικού πάρκου υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Επίσης, η ίδια περιοχή βρίσκεται εντός περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» και συγκεκριμένα εντός της ζώνης ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και εντός της ειδικής ζώνης για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ακόμη, η περιοχή που πλήγηκε από τη φωτιά, περιλαμβάνεται στο τμήμα που έχει χαρακτηρισθεί ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας και προστατεύεται από τη σύμβαση «Ramsar». Τέλος, ο φορέας διαχείρισης επισημαίνει την ανάγκη «έγκρισης ενεργειών και λήψης άμεσων μέτρων, προκειμένου να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος της καταστροφής και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση του οικοσυστήματος.»