Περ. Δυτικής Ελλάδας: Ξεκινούν οι Διαδικασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Ενεργοβόρων Δημοσίων Κτιρίων

0

Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων της δυτικής Ελλάδας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας και σχολεία.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα € 17.000.000 ευρώ καλύπτει εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση και την παροχή εξοπλισμού σε σχολεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον τομέα υγείας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Η αναβάθμιση των κτιρίων αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων, δηλαδή θερμομόνωση, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.

Σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολικά κτίρια της δυτικής Ελλάδας, προβλέπονται παρεμβάσεις για υλοποίηση έργων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα, ενώ όσον αφορά στον εξοπλισμό, προβλέπονται ενέργειες για την ολοκλήρωσή του, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων.

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Βάλαμε στόχο το 2018 η Δυτική Ελλάδα να καταστεί περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κάνουμε πράξη. Σχεδιάσαμε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, διεκδικήσαμε πόρους και προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίησή του. Δημόσια κτίρια, μεταξύ αυτών οι ενεργοβόρες μονάδες υγείας έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Το ίδιο και τα σχολικά συγκροτήματα. Παράλληλα, όμως, δίνουμε απάντηση με πράξεις στη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό σχολείων. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν μένει έξω από κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Είναι παρούσα και αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες».